Slide 1
Rekrutacja trwa!

Teraz bez opini z PPP

Slide 2
Alternatywa tradycyjnej szkoły
Slide 3
Nauka staje się przygodą
previous arrow
next arrow

O nas – Edukacja domowa

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida powstała w 2006 roku. Naszym celem jest służenie rodzinom, poprzez wspieranie ich w procesie nauczania dzieci alternatywnymi metodami. Od 2009 roku prowadzimy w naszych placówkach Edukację Domową. Widząc, jak na przestrzeni lat wzrasta w Polsce liczba rodzin, które decydują się na taką formę nauki dla dzieci i młodzieży, dajemy im nasze wieloletnie, bogate doświadczenie i profesjonalną obsługę. Ten potencjał sprawia, że potrafimy zaspokoić potrzeby uczniów i rodziców w ich niesamowitej przygodzie.

Oferta

star

Przyjazna kadra

Nasza kadra nauczycielska dokłada starań, aby każdy egzamin był przeprowadzony w przyjaznej atmosferze. Mamy świadomość, że uczniowie uczą się i rozwijają swoje umiejętności dla siebie, dla osiągnięcia swoich życiowych celów, dlatego wspieramy ich i wzmacniamy w tym dążeniu.

thumb_up

Konsultacje

Organizujemy spotkania konsultacyjne dwa razy w roku.

tablet_android

Nowoczesna platforma egzaminacyjna

Narzędzie wspierające organizację i przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych odbywających się od listopada do maja, dla klas 4-8 SP z dodatkową funkcją testowania wiedzy w trakcie nauki – jeszcze przed egzaminem.

spellcheck

Organizowanie konkursów i olimpiad

Aby umożliwić naszym uczniom udział w wielu konkursach i olimpiadach bierzemy odpowiedzialność za ich organizację, a także pomagamy w przygotowaniach do tych wydarzeń.

color_lens

Bogata oferta zajęć dodatkowych

Wychodzimy z ofertą wsparcia uczniów w rozwoju ich pasji i talentów przez zajęcia dodatkowe w obszarze matematyki, informatyki, rozwoju technik uczenia, dodatkowo oferujemy basen, zajęcia gry na gitarze, zajęcia teatralne.

settings

Microsoft 365 dla uczniów

Będąc uczniem naszych placówek otrzymujesz od nas dostęp do całego pakietu Microsoftu Office 365. Takie narzędzia jak Word, Excel, PowerPoint, Teams, Chmura OneDrive – 1 TB i wiele innych są do Twojej dyspozycji całkowicie za darmo!

Realizacja terapii dla dzieci z orzeczeniami

Szkolny zespół specjalistów angażuje się w opracowanie ścieżki edukacyjnej dla dzieci z orzeczeniami (IPET), której realizację finansujemy przez osoby lub firmy specjalizujące się w tych obszarach.

Bez wpisowego i czesnego

I to wszystko dajemy bez Twego wkładu finansowego! Bez wpisowego, bez czesnego, bez opłat!

Egzaminy

ROCZNY TERMINARZ EGZAMINÓW
WYMAGANIA NA EGZAMIN
EGZAMINY STACJONARNE I ONLINE

FAQ

Nasz system egzaminacyjny

Egzaminy a pandemia

Edukacja domowa, a stacjonarna

Organizacja nauki w domu – wskazówki

Edukacja domowa (z ang. Homeschooling) stanowi alternatywę dla tradycyjnego, tj. stacjonarnego, systemu kształcenia. Pełną odpowiedzialność za proces codziennej nauki biorą na siebie uczeń i rodzice. Poświadczeniem zdobytej wiedzy są roczne egzaminy przedmiotowe. Można więc stwierdzić, że ten rodzaj edukacji przypomina naukę na studiach. Niektórzy wybierają edukację domową, żeby zaoszczędzić czas umykający podczas codziennych dojazdów do szkoły lub pochłonięty przez rozbudowany plan lekcji. Innym z kolei zależy na indywidualizacji procesu nauczania lub odejściu od systemu opartego na porównywaniu się i rywalizacji.

Edukacja domowa jest skierowana do uczniów i ich rodziców, którzy są gotowi przejąć proces codziennej nauki we własne ręce, odzyskać więcej czasu na realizację pasji i skupić się na mocnych stronach dziecka. Dla niektórych jest to możliwość na nadrobienie zaległości w domowej atmosferze, pozbawionej stresu. Oczywiście nie zapominając o rocznym planie egzaminów.😊 To wspaniała przygoda, ale trzeba mieć świadomość, że dzieci potrzebują wsparcia i opieki w zgłębianiu nowego materiału przedmiotowego i organizowaniu sobie dnia “pracy”.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w dziale “Rekrutacja”.

Nasze szkoły zapewniają dostęp do platformy edukacyjno-egzaminacyjnej, w której znajdują się wskazówki od egzaminatorów, przykładowe egzaminy i materiały pomagające w przygotowaniu do egzaminów. Ponadto, zapewniamy konsultacje z nauczycielami.

Egzamin ma charakter całoroczny i składa się (zgodnie z rozporządzeniem MEN) z dwóch części: pisemnej i ustnej, z wyjątkiem informatyki, która ma charakter praktyczny.

Dla najmłodszych uczniów, z edukacji wczesnoszkolnej, organizujemy dwie sesje – w lutym i maju. To rodzice wybierają, który przedmiot w jakiej sesji zalicza dziecko. Dla klas 4-8 i licealistów obowiązuje sesja ciągła (od listopada do początku czerwca). Uczeń i rodzice wybierają termin na podstawie szkolnego planu egzaminów. Egzaminy przedmiotowe (zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe) mają charakter całoroczny.

Nasza kadra egzaminatorów dokłada wszelkich starań, aby egzaminy odbywały się w przyjaznej atmosferze. Co więcej, materiały na platformie egzaminacyjnej zawierają jasne wskazówki dotyczące wymagań przedmiotowych, co redukuje stres przed niewiadomym.

W sytuacji otrzymania oceny niedostatecznej z egzaminu klasyfikacyjnego, uczeń ma możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w ostatnim tygodniu wakacji. Trzy oceny niedostateczne niestety wykluczają możliwość udziału w sesji poprawkowej i skutkują cofnięciem zezwolenia na edukację domową.

Edukację domową można rozpocząć w dowolnym momencie roku szkolnego.

Ważny jest plan 😊 Np. codzienny rytm dnia: o której wstajemy, czy planujemy jakieś wycieczki lub inne aktywności i ile czasu dziennie potrzebujemy na naukę (jest to sprawa indywidualna). Warto poznać metody efektywnego uczenia się u swojego dziecka. Ważną wskazówką w organizowaniu pracy jest plan egzaminów. Szkielet terminów i zakres materiału z danego przedmiotu pozwoli opracować system nauki.

Nad rodzinami czuwa kierownik ds. Edukacji Domowej. Ponadto, z zespołem pracowników można się kontaktować przez nasza platformę lub kontaktując się z sekretariatem.

Nasi uczniowie z trybu domowego niejednokrotnie sięgali po laury na konkursach, np. Na tych organizowanych przez Kuratorium Oświaty. Kluczowa jest jednak systematyczność i wytężona praca.

Wbrew wielu powszechnie krążącym opiniom edukacja domowa nie musi odbywać się w domu. Uczniowie, nie będąc ograniczonymi rozbudowanym planem lekcji, mogą realizować swoje pasje, np. w jeździe konnej, w popołudniowej szkole muzycznej, na którą nie było wcześnie czasu, w klubach sportowych czy drużynie harcerskiej. Poza tym, można wykorzystać ten czas na ciekawe wycieczki krajoznawcze (i nie tylko). Warto też nawiązać kontakt z innymi rodzinami homeschoolerskimi 🙂

Kadra

Natalia Wąsik

Kierownik ds. Edukacji Domowej

Od 6 lat czuwam nad uczniami z edukacji domowej. Dbam o to aby wszystkie formalności były dopełnione, koordynuję działaniami dotyczącymi organizacji roku szkolnego, a wszystko to w miłej, rodzinnej astmosferze, która jest dla mnie priorytetem. Przejrzysty system egzaminacyjny, jasne wytyczne, stały kontakt z rodzicami, umożliwianie uczniom korzystania z oferty zajęć dodatkowych oraz uczestniczenia w konkursach – to nie tylko moja praca ale pasja!

Karolina Mazurek

Język polski

Jako nauczyciel przeprowadzajacy egzaminy uczniów edukacji domowej staram się o dobrą atmosfertę i przyjazne nastawienie do ucznia. Między egzaminami znajduję czas na rozmowę, mamy szansę się lepiej poznać,a przez to sam egzamin jest zdecydowanie mniej stresujący.

Bartosz Izydor

Informatyka

Jako nauczyciel próbuję dowiedzieć się czego uczeń się nauczył, a nie czego nie umie. Staram się, aby zadania na egzaminie były urozmaicone i możliwe do rozwiązania na różne sposoby, wyzwalając tym samym kreatywność. Zależy mi, aby egzamin zawsze był w miłej atmosferze, a uczeń kończąc go miał poczucie sukcesu.

O Edukacji Domowej na poddaszu

Korzyści Edukacji Domowej

KONCENTRACJA NA TYM CO WAŻNE

PRZEZWYCIĘŻENIE OGRANICZEŃ

WIĘCEJ CZASU

ROZWIJANIE PASJI I TALENTÓW

MNIEJ PRESJI

Rekrutacja Szkoła Podstawowa

Rodzice składają wniosek o przyjęcie do szkoły/przedszkola, wniosek o edukację domową i ostatnie świadectwo promocyjne – nie dotyczy kandydatów do klasy pierwszej i Zerówki. Zeskanowane dokumenty należy wysłać na adres: edukacja.domowa@dawid.edu.pl, a następnie w ciągu 14 dni dostarczyć do szkoły.

Indywidualne spotkanie rodziców i kandydata na ucznia z dyrektorem lub kierownikiem Edukacji Domowej

Przy pozytywnej decyzji dyrektora podpisanie umowy z rodzicem.

Rekrutacja Liceum

Kandydat składa wniosek o przyjęcie do Liceum oraz wniosek o zezwolenie na Edukację Domową. Ponadto, po zakończeniu nauki w klasie 8 kandydat załącza: 1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 2. zaświadczenie z OKE dot. Egzaminu Ósmoklasisty. Zeskanowane dokumenty należy wysłać na adres: edukacja.domowa@dawid.edu.pl, a następnie w ciągu 14 dni dostarczyć do szkoły.

Przeprowadzona zostaje rozmowa kandydata z dyrektorem/kierownikiem ds. edukacji domowej. Cel tej rozmowy to poznanie kandydata i rozpoznanie jego umiejętności i motywacji.

Przy pozytywnej decyzji dyrektora podpisanie umowy z rodzicem.

Kontakt

Kierownik ds. Edukacji Domowej
Natalia Wąsik
575 670 679– dyżur telefoniczny w poniedziałki i czwartki w godz. 11:00-15:00. Możliwość spotkania w piątki, godz. 10-12 po wcześniejszym umówieniu.
natalia.wasik@dawid.edu.pl

Rekrutacja
Oriana Danilewicz
790 777 798
edukacja.domowa@dawid.edu.pl