EDUKACJA DOMOWA w Placówkach im. Króla Dawida

Rekrutacja trwa - zadzwoń

O nas

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida powstała w 2006 roku. Naszym celem jest służenie rodzinom, poprzez wspieranie ich w procesie nauczania dzieci alternatywnymi metodami. Od 2009 roku prowadzimy w naszych placówkach Edukację Domową. Widząc, jak na przestrzeni lat wzrasta w Polsce liczba rodzin, które decydują się na taką formę nauki dla dzieci i młodzieży, dajemy im nasze wieloletnie, bogate doświadczenie i profesjonalną obsługę. Ten potencjał sprawia, że potrafimy zaspokoić potrzeby uczniów i rodziców w ich niesamowitej przygodzie.

Jak nauczamy zdalnie?

W naszej szkole już od ponad 12 lat z sukcesem prowadzimy nauczanie domowe na poziomie zerówki, szkoły podstawowej i liceum. Zapraszamy wszystkie rodziny, którym zależy na indywidulanej organizacji procesu nauki dzieci, zaoszczędzeniu czasu na rozwój pasji i talentów, a także na wzmacnianiu więzi rodzinnych.

Na czym polega nauczanie domowe?

Nauczanie domowe to forma kształcenia, w której odpowiedzialność za proces edukacyjny dziecka biorą na siebie rodzice, a nie szkoła. To w pełni legalne i coraz chętniej wybierane przez rodziców rozwiązanie. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku dyrektor szkoły może, na wniosek rodziców, zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku nauki poza placówką szkolną.
Dzieci zdają obowiązkowe egzaminy klasykacyjne. Według nowych przepisów zgoda dyrektora na spełnianie obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą może być wydana niezależnie od tego, gdzie mieści się placówka edukacyjna. Szkoła nie musi zatem znajdować się na terenie miejscowości czy województwa, w którym mieszka dziecko.

Oferta

Przyjazna kadra

Nasza kadra nauczycielska dokłada starań, aby każdy egzamin był przeprowadzony w przyjaznej atmosferze. Mamy świadomość, że uczniowie uczą się i rozwijają swoje umiejętności dla siebie, dla osiągnięcia swoich życiowych celów, dlatego wspieramy ich i wzmacniamy w tym dążeniu.

Nowoczesna platforma egzaminacyjna

Narzędzie wspierające organizację i przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych odbywających się od listopada do maja, dla klas 4-8 SP z dodatkową funkcją testowania wiedzy w trakcie nauki – jeszcze przed egzaminem.

Bogata oferta zajęć dodatkowych

Wychodzimy z ofertą wsparcia uczniów w rozwoju ich pasji i talentów przez zajęcia dodatkowe w obszarze matematyki, informatyki, rozwoju technik uczenia, dodatkowo oferujemy basen, zajęcia gry na gitarze, zajęcia teatralne.

Realizacja terapii dla dzieci z orzeczeniami

Szkolny zespół specjalistów angażuje się w opracowanie ścieżki edukacyjnej dla dzieci z orzeczeniami (IPET), której realizację finansujemy przez osoby lub firmy specjalizujące się w tych obszarach.

Organizowanie konkursów i olimpiad

Aby umożliwić naszym uczniom udział w wielu konkursach i olimpiadach bierzemy odpowiedzialność za ich organizację, a także pomagamy w przygotowaniach do tych wydarzeń.

Microsoft 365 dla uczniów

Będąc uczniem naszych placówek otrzymujesz od nas dostęp do całego pakietu Microsoftu Office 365. Takie narzędzia jak Word, Excel, PowerPoint, Teams, Chmura OneDrive – 1 TB i wiele innych są do Twojej dyspozycji całkowicie za darmo!

Konsultacje

Organizujemy spotkania konsultacyjne dwa razy w roku.

Bez wpisowego i czesnego

I to wszystko dajemy bez Twego wkładu finansowego! Bez wpisowego, bez czesnego, bez opłat!

Zalety edukacji domowej

Koncentracja na tym co ważne

Plan lekcji nie stanowi ograniczenia dla poszerzania wiedzy z przedmiotów, które należą do szczególnych zainteresowań dziecka.

Przezwyciężenie ograniczeń

Ponadto, dzieci borykające się do tej pory z fobiami szkolnymi, mają czas na nadrabianie zaległości sprzed lat i zgłębianie materiału bez stresu.

Więcej czasu

Oszczędność czasu poświęcanego na codzienne dojazdy do szkoły. Poza tym, uczeń nie jest ograniczony rozbudowanym planem lekcji, ani zadaniami domowymi na następny dzień. Tę energię może poświęcić na indywidualną organizację nauki i pasje.

Rozwijanie pasji i talentów

Zaoszczędzony czas można poświęcić na rozwijanie zainteresowań i szczególnych umiejętności, np. muzycznych, artystycznych czy sportowych. Edukacja domowa świetnie się sprawdza u dzieci wybitnie uzdolnionych (nasi uczniowie z trybu domowego niejednokrotnie sięgali po tytuły laureata na konkursach, m. in. Tych organizowanych przez Kuratorium).

Mniej presji

Dzieci uczestniczące w projektach koncertowych lub zgrupowaniach sportowych nie muszą przeżywać stresu związanego z nadrabianiem zaległości i zaliczaniem sprawdzianów, na których byli nieobecni.

Przebieg rekrutacji

1

Podanie o przyjęcie

Rodzice składają wniosek o przyjęcie do liceum/szkoły/przedszkola, wniosek o edukację domową i ostatnie świadectwo promocyjne. Wypełnione dokumenty można złożyć osobiście w sekretariacie lub wysłać pocztą tradycyjną na adres szkoły.

2

Spotkanie kandydata z dyrekcją

Następny krok to umówienie Państwa na indywidualne spotkanie z dyrektorem lub kierownikiem edukacji domowej.

3

Decyzja administracyjna

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i złożeniu kompletu dokumentów zostaje  wydana decyzja przez dyrektora.

Rekrutacja Zerówka

1. Wypełnij formularz online:
Wniosek o przyjęcie do zerówki
2. Zeskanuj poniższy dokument i wyślij na adres: edukacja.domowa@dawid.edu.pl, a następnie w ciągu 14 dni dostarczyć do szkoły
Wniosek o zezwolenie na edukację domową w zerówce

Rekrutacja Szkoła Podstawowa

1. Wypełnij formularz online:
Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej
2. Zeskanuj poniższy dokument i wyślij na adres: edukacja.domowa@dawid.edu.pl, a następnie w ciągu 14 dni dostarczyć do szkoły
Wniosek o zezwolenie na edukację domową w Szkole Podstawowej

Rekrutacja Liceum

1. Wypełnij formularz online:
Wniosek o przyjęcie do Liceum
2. Zeskanuj poniższy dokument i wyślij na adres: edukacja.domowa@dawid.edu.pl, a następnie w ciągu 14 dni dostarczyć do szkoły
Wniosek o zezwolenie na edukację domową w Liceum

FAQ

1. Na czym polega Edukacja domowa?
Accordion content goes here.
2. Do kogo skierowana jest Edukacja domowa?
Accordion content goes here.
3. Jakie wymagania formalne należy spełnić?
Accordion content goes here.
4. W jaki sposób przygotować się do egzaminów?
Accordion content goes here.
5. Jak wygląda egzamin?
Accordion content goes here.
6. Kiedy odbywają się egzaminy?
Accordion content goes here.
7. Jak uczniowie radzą sobie ze stresem egzaminacyjnym?
Accordion content goes here.
8. Co w sytuacji, kiedy uczeń nie zda egzaminu?
Accordion content goes here.
9. Kiedy można rozpocząć naukę w edukacji domowej?
Accordion content goes here.
10. W jaki sposób zorganizować czas na naukę w domu?
Accordion content goes here.
11. W jaki sposób kontaktować się ze szkołą?
Accordion content goes here.
12. Co z wynikami edukacyjnymi?
Accordion content goes here.
13. Co z socjalizacją?
Accordion content goes here.

Zapraszamy!

chevron-down