EDUKACJA DOMOWA
W CHRZEŚCIJAŃSKICH SZKOŁACH
im. Króla Dawida

Rekrutacja trwa - zadzwoń!
Edukacja domowa jest BEZPŁATNA.


O nas

Jako Chrześcijańskie Placówki im. Króla Dawida działamy od 2006 roku. Naszym celem jest służenie rodzinom, poprzez wspieranie ich w procesie nauczania dzieci alternatywnymi metodami.

Od 2009 roku prowadzimy w naszych placówkach Edukację Domową. Widząc, jak na przestrzeni lat wzrasta w Polsce liczba rodzin, które decydują się na taką formę nauki dla dzieci i młodzieży, dajemy im nasze wieloletnie i bogate doświadczenie oraz profesjonalną obsługę.

Prowadzimy Edukację Domową na poziomie Zerówki, Szkoły Podstawowej i Liceum.

Wartość edukacji domowej

Zapraszamy wszystkie rodziny, którym zależy na indywidualnej organizacji procesu nauki dzieci, zaoszczędzeniu czasu na rozwój pasji i talentów, a także na wzmacnianiu więzi rodzinnych.

Co jest dla nas ważne?

Na czym polega nauczanie domowe?


Zalety edukacji domowej

Koncentracja na tym co ważne

Plan lekcji nie stanowi ograniczenia dla poszerzania wiedzy z przedmiotów, które należą do szczególnych zainteresowań dziecka.

Przezwyciężenie ograniczeń

Ponadto, dzieci borykające się do tej pory z fobiami szkolnymi, mają czas na nadrabianie zaległości sprzed lat i zgłębianie materiału bez stresu.

Więcej czasu

Oszczędność czasu poświęcanego na codzienne dojazdy do szkoły. Poza tym, uczeń nie jest ograniczony rozbudowanym planem lekcji, ani zadaniami domowymi na następny dzień. Tę energię może poświęcić na indywidualną organizację nauki i pasje.

Rozwijanie pasji i talentów

Zaoszczędzony czas można poświęcić na rozwijanie zainteresowań i szczególnych umiejętności, np. muzycznych, artystycznych czy sportowych. Edukacja domowa świetnie się sprawdza u dzieci wybitnie uzdolnionych (nasi uczniowie z trybu domowego niejednokrotnie sięgali po tytuły laureata na konkursach, m. in. Tych organizowanych przez Kuratorium).

Mniej presji

Dzieci uczestniczące w projektach koncertowych lub zgrupowaniach sportowych nie muszą przeżywać stresu związanego z nadrabianiem zaległości i zaliczaniem sprawdzianów, na których byli nieobecni.
Nauczanie domowe to forma kształcenia, w której odpowiedzialność za proces edukacyjny dziecka biorą na siebie rodzice, a nie szkoła. To w pełni legalne i coraz chętniej wybierane przez rodziców rozwiązanie. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku dyrektor szkoły może, na wniosek rodziców, zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku nauki poza placówką szkolną.
Dzieci zdają obowiązkowe egzaminy klasyfikacyjne. Według nowych przepisów zgoda dyrektora na spełnianie obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą może być wydana niezależnie od tego, gdzie mieści się placówka edukacyjna. Szkoła nie musi zatem znajdować się na terenie miejscowości czy województwa, w którym mieszka dziecko.


Oferta

Przyjazna
i profesjonalna kadra

Nasza kadra nauczycielska dokłada starań, aby każdy egzamin był przeprowadzony w przyjaznej atmosferze. Mamy świadomość, że uczniowie uczą się i rozwijają swoje umiejętności dla siebie, dla osiągnięcia swoich życiowych celów, dlatego wspieramy ich i wzmacniamy w tym dążeniu.

Nowoczesna platforma egzaminacyjna

Narzędzie wspierające organizację i przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych odbywających się od listopada do maja z dodatkową funkcją testowania wiedzy w trakcie nauki – jeszcze przed egzaminem.

Bogata oferta zajęć dodatkowych

Wychodzimy z ofertą wsparcia uczniów w rozwoju ich pasji i talentów przez zajęcia dodatkowe w obszarze matematyki, informatyki, rozwoju technik uczenia, dodatkowo oferujemy basen, zajęcia gry na gitarze, zajęcia teatralne.

Realizacja terapii dla dzieci z orzeczeniami

Szkolny zespół specjalistów angażuje się w opracowanie ścieżki edukacyjnej dla dzieci z orzeczeniami (IPET), której realizację finansujemy przez osoby lub firmy specjalizujące się w tych obszarach.

Organizowanie konkursów
i olimpiad

Aby umożliwić naszym uczniom udział w wielu konkursach i olimpiadach bierzemy odpowiedzialność za ich organizację, a także pomagamy w przygotowaniach do tych wydarzeń.

Microsoft 365
dla uczniów

Będąc uczniem naszych placówek otrzymujesz od nas dostęp do całego pakietu Microsoftu Office 365. Takie narzędzia jak Word, Excel, PowerPoint, Teams, Chmura OneDrive – 1 TB i wiele innych są do Twojej dyspozycji całkowicie za darmo!

Konsultacje

Organizujemy spotkania konsultacyjne dwa razy w roku.

Bez wpisowego i czesnego

I to wszystko dajemy bez Twego wkładu finansowego! Bez wpisowego, bez czesnego, bez opłat!
Rozpocznij rekrutację!
Rekrutacja trwa - zadzwoń!


Przebieg rekrutacji

1

Podanie o przyjęcie

Rodzice przesyłają formularz online dotyczący przyjęcia do liceum/szkoły/przedszkola oraz składają wniosek o edukację domową i ostatnie świadectwo promocyjne.
2

Spotkanie kandydata z dyrekcją

Następny krok to umówienie Państwa na indywidualne spotkanie z dyrektorem lub kierownikiem edukacji domowej.

3

Decyzja administracyjna

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i złożeniu kompletu dokumentów zostaje  wydana decyzja przez dyrektora.
Rekrutacja
ZERÓWKA

1

Wypełnij formularz.

Wniosek o przyjęcie
do zerówki

2

Poniższy dokument, podpisany przez oboje rodziców, należy zeskanować i wysłać na adres: natalia.wasik@dawid.edu.pl a następnie w terminie 14 dni dostarczyć do szkoły.

Wniosek o zezwolenie
na edukację domową w zerówce
Rekrutacja
PODSTAWÓWKA

1

Wypełnij formularz.

Wniosek o przyjęcie
do Szkoły Podstawowej

2

Poniższy dokument, podpisany przez oboje rodziców, należy zeskanować i wysłać na adres: natalia.wasik@dawid.edu.pl a następnie w terminie 14 dni dostarczyć do szkoły.

Wniosek o zezwolenie
na edukację domową w Szkole Podstawowej
Rekrutacja
LICEUM

1

Wypełnij formularz.

Wniosek o przyjęcie
do Liceum

2

Poniższy dokument, podpisany przez oboje rodziców, należy zeskanować i wysłać na adres: natalia.wasik@dawid.edu.pl a następnie w terminie 14 dni dostarczyć do szkoły.

Wniosek o zezwolenie
na edukację domową w Liceum

FAQ

1. Na czym polega Edukacja domowa?
Edukacja domowa (z ang. Homeschooling) stanowi alternatywę dla tradycyjnego, tj. stacjonarnego, systemu kształcenia. Pełną odpowiedzialność za proces codziennej nauki biorą na siebie uczeń i rodzice. Poświadczeniem zdobytej wiedzy są roczne egzaminy przedmiotowe. Można więc stwierdzić, że ten rodzaj edukacji przypomina naukę na studiach. Niektórzy wybierają edukację domową, żeby zaoszczędzić czas umykający podczas codziennych dojazdów do szkoły lub pochłonięty przez rozbudowany plan lekcji. Innym z kolei zależy na indywidualizacji procesu nauczania lub odejściu od systemu opartego na porównywaniu się i rywalizacji.
2. Do kogo skierowana jest Edukacja domowa?
Edukacja domowa jest skierowana do uczniów i ich rodziców, którzy są gotowi przejąć proces codziennej nauki we własne ręce, odzyskać więcej czasu na realizację pasji i skupić się na mocnych stronach dziecka. Dla niektórych jest to możliwość na nadrobienie zaległości w domowej atmosferze, pozbawionej stresu. Oczywiście nie zapominając o rocznym planie egzaminów. To wspaniała przygoda, ale trzeba
3. Jakie wymagania formalne należy spełnić?
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w dziale “Rekrutacja”.
4. W jaki sposób przygotować się do egzaminów?
Nasze szkoły zapewniają dostęp do platformy edukacyjno-egzaminacyjnej, w której znajdują się wskazówki od egzaminatorów, przykładowe egzaminy i materiały pomagające w przygotowaniu do egzaminów. Ponadto, zapewniamy konsultacje z nauczycielami.
5. Jak wygląda egzamin?
Egzamin ma charakter całoroczny i składa się (zgodnie z rozporządzeniem MEN) z dwóch części: pisemnej i ustnej, z wyjątkiem informatyki, która ma charakter praktyczny.
6. Kiedy odbywają się egzaminy?
Dla najmłodszych uczniów, z edukacji wczesnoszkolnej, organizujemy dwie sesje – w lutym i maju. To rodzice wybierają, który przedmiot w jakiej sesji zalicza dziecko. Dla klas 4-8 i licealistów obowiązuje sesja ciągła (od listopada do początku czerwca). Uczeń i rodzice wybierają termin na podstawie szkolnego planu egzaminów. Egzaminy przedmiotowe (zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe) mają charakter całoroczny.
7. Jak uczniowie radzą sobie ze stresem egzaminacyjnym?
Nasza kadra egzaminatorów dokłada wszelkich starań, aby egzaminy odbywały się w przyjaznej atmosferze. Co więcej, materiały na platformie egzaminacyjnej zawierają jasne wskazówki dotyczące wymagań przedmiotowych, co redukuje stres przed niewiadomym.
8. Co w sytuacji, kiedy uczeń nie zda egzaminu?
W sytuacji otrzymania oceny niedostatecznej z egzaminu klasyfikacyjnego, uczeń ma możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w ostatnim tygodniu wakacji. Trzy oceny niedostateczne niestety wykluczają możliwość udziału w sesji poprawkowej i skutkują cofnięciem zezwolenia na edukację domową.
9. Kiedy można rozpocząć naukę w edukacji domowej?
Edukację domową można rozpocząć w dowolnym momencie roku szkolnego.
10. W jaki sposób zorganizować czas na naukę w domu?
Ważny jest plan. Np. codzienny rytm dnia: o której wstajemy, czy planujemy jakieś wycieczki lub inne aktywności i ile czasu dziennie potrzebujemy na naukę (jest to sprawa indywidualna). Warto poznać metody efektywnego uczenia się u swojego dziecka. Ważną wskazówką w organizowaniu pracy jest plan egzaminów. Szkielet terminów i zakres materiału z danego przedmiotu pozwoli opracować system nauki.
11. W jaki sposób kontaktować się ze szkołą?
Nad rodzinami czuwa kierownik ds. Edukacji Domowej. Ponadto, z zespołem pracowników można się kontaktować przez nasza platformę lub kontaktując się z sekretariatem.
12. Co z wynikami edukacyjnymi?
Nasi uczniowie z trybu domowego niejednokrotnie sięgali po laury na konkursach, np. Na tych organizowanych przez Kuratorium Oświaty. Kluczowa jest jednak systematyczność i wytężona praca.
13. Co z socjalizacją?
Wbrew wielu powszechnie krążącym opiniom edukacja domowa nie musi odbywać się w domu. Uczniowie, nie będąc ograniczonymi rozbudowanym planem lekcji, mogą realizować swoje pasje, np. w jeździe konnej, w popołudniowej szkole muzycznej, na którą nie było wcześnie czasu, w klubach sportowych czy drużynie harcerskiej. Poza tym, można wykorzystać ten czas na ciekawe wycieczki krajoznawcze (i nie tylko).

Zapraszamy!

Rozpocznij rekrutację!
Rekrutacja trwa - zadzwoń!
chevron-down