Edukacja Domowa

w Chrześcijańskich Szkołach

im. Króla Dawida

Edukacja Domowa
w Chrześcijańskich Szkołach
im. Króla Dawida

Każde dziecko jest niepowtarzalne i obdarowane wyjątkowymi talentami.

Nauka z pasją

Nauka z pasją

Poznaj naszą
Edukację Domową!

Pozwólcie dzieciom
przychodzić do Mnie,
nie zabraniajcie im;
do takich bowiem należy
królestwo Boże.

Jezus

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im;
do takich bowiem należy królestwo Boże.

Jezus

Edukacja Domowa w Chrześcijańskich Szkołach im. Króla Dawida stanowi wyjątkowe rozwiązanie, które umożliwia rodzicom dostosowanie procesu nauczania do indywidualnych potrzeb i tempa rozwoju swoich dzieci. Zaletą tego podejścia jest bliski kontakt z nauczycielami oraz elastyczność w kształtowaniu programu edukacyjnego. Takie podejście sprzyja pełnemu wykorzystaniu potencjału ucznia.

Edukację Domową prowadzimy na poziomie:
Zerówki, Szkoły Podstawowej i Liceum.

Obowiązkiem ucznia zapisanego do szkoły w ramach Edukacji Domowej jest zdawanie egzaminów końcoworocznych z każdego przedmiotu w danej klasie. Tryb nauki w domu może być dowolny i dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka.

Aby wspomóc ucznia i rodzica w procesie edukacji, posiadamy platformę, która wspiera testowanie wiedzy jeszcze w trakcie nauki oraz przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych odbywających się od listopada do maja. Uczniowie w Edukacji Domowej są zobowiązani, by zdawać takie same egzaminy państwowe, jak uczniowie uczęszczający do szkół stacjonarnych. Obowiązują egzaminy ósmoklasisty oraz matura.

Dodatkowo, co dla wielu osób nie jest oczywiste, każdy z uczniów w Edukacji Domowej otrzymuje legitymację szkolną.

Edukacja Domowa w Chrześcijańskich Szkołach im. Króla Dawida niesie ze sobą szereg korzyści.

Czy wiesz, że…?

Edukacja Domowa w naszych szkołach i przedszkolu jest całkowicie bezpłatna?

Czy wiesz, że…?

Edukacja Domowa w naszych szkołach i przedszkolu jest całkowicie bezpłatna?

Rodzice mają unikalną szansę na spersonalizowane kształtowanie procesu nauczania zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, co umożliwia pogłębione przekazywanie wiary i moralnych zasad. Elastyczność czasowa umożliwia dostosowanie lekcji do tempa nauki dziecka, co sprzyja skutecznemu przyswajaniu wiedzy. Dodatkowo, bliski kontakt z nauczycielami stwarza otwarty kanał komunikacji, dzięki któremu można bacznie monitorować postępy ucznia oraz błyskawicznie  reagować na jego potrzeby. Edukacja Domowa to nie tylko efektywne przekazywanie wiedzy, lecz także okazja do budowania silnych więzi rodzinnych i wspólnego odkrywania radości nauki

W ramach Edukacji Domowej w naszych szkołach przywiązujemy szczególną wagę do  dzieci z Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (SPE). Nasza postawa opiera się na holistycznym podejściu do każdego ucznia, który jest ważny dla nas przede wszystkim jako człowiek. W ramach współpracy z rodzinami SPE oferujemy pomoc doświadczonego zespołu psychologiczno – pedagogicznego, gdzie dostosowujemy program nauczania do konkretnych potrzeb uczniów.  Aby stworzyć warunki sprzyjające pełnemu rozwojowi każdego dziecka, wspieramy się zróżnicowanymi metodami nauczania oraz ścisłą współpracą z terapeutami. W ten sposób, Edukacja Domowa w ramach Chrześcijańskich Szkół im. Króla Dawida staje się nie tylko dostosowanym do potrzeb programem, ale także przestrzenią, w której rozwija się duchowość, empatia i pełna akceptacja dla różnorodności indywidualnych zdolności uczniów.

Zależy nam na wzbogacaniu doświadczeń i przeżyć, które kształtują charakter i sprzyjają budowaniu przyjaźni wśród społeczności naszych uczniów. Dlatego w ramach dodatkowej oferty organizujemy: spotkania integracyjne, regularne wyjścia do muzeów, teatrów czy warsztaty tematyczne. Lubimy poszerzać horyzonty edukacyjne oraz rozwijać pasje i zainteresowania naszych uczniów. Dzięki temu podejściu, nasza Edukacja Domowa nie tylko dostarcza solidnej podstawy naukowej, ale także tworzy bogate środowisko, w którym dzieci kształtują się jako samodzielne, kreatywne jednostki gotowe na wyzwania współczesnego świata.

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Z przyjemnością witamy Was w Edukacji Domowej przy Chrześcijańskiej Szkole im. Króla Dawida, gdzie podejście do nauczania opiera się na indywidualnych potrzebach uczniów oraz wartościach chrześcijańskich, tworząc wyjątkową przestrzeń dla rozwoju każdego dziecka.

01

Po pierwsze – Indywidualne Dostosowanie Programu Nauczania. Nasza Edukacja Domowa umożliwia rodzicom dostosowanie procesu nauczania do indywidualnych potrzeb i tempa rozwoju swoich dzieci. Elastyczność w kształtowaniu programu edukacyjnego oraz bliski kontakt z nauczycielem sprzyjają pełnemu wykorzystaniu potencjału ucznia, zapewniając efektywną naukę i rozwój.

02

Po drugie – Wartości Chrześcijańskie jako Filar Edukacji. Rodzice mają okazję do indywidualnego kształtowania procesu nauczania zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, co umożliwia pogłębione przekazywanie wiary i moralnych zasad. Dzięki bliskiemu kontaktowi z nauczycielem, można monitorować postępy ucznia oraz szybko reagować na jego potrzeby, tworząc harmonijną przestrzeń dla duchowego i intelektualnego rozwoju.

03

Po trzecie – Wsparcie dla Uczniów z Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (SPE). Nasze doświadczone zespoły nauczycieli i terapeutów pracują z rodzinami, dostosowując program nauczania do konkretnych potrzeb uczniów z SPE. Stawiamy na holistyczne podejście, rozwijając nie tylko umiejętności akademickie, lecz także duchowość, empatię i pełną akceptację dla różnorodności indywidualnych zdolności uczniów.

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście naszą szkołę. Jesteśmy przekonani, że Edukacja Domowa w ramach Chrześcijańskiej Szkoły im. Króla Dawida stanie się dla Waszej rodziny nie tylko dostosowanym do potrzeb programem, lecz także miejscem, w którym rozwijają się wartości chrześcijańskie, pasje i pełna akceptacja dla różnorodności, tworząc solidne podstawy dla przyszłego sukcesu i spełnienia.

Z wyrazami szacunku,

Przemysław Mania
Przemysław Mania

Dyrektor Edukacji Domowej
im. Króla Dawida w Poznaniu

Poznaj naszą kadrę!

Katarzyna Rajca

Wychowawczyni grupy Odkrywców

Nasza pomysłowa ciocia Kasia, to osoba niezwykle obdarowana pokładami cierpliwości. Jej kochające, matczyne serce zawsze gotowe by służyć najmłodszym. Ma czujne oko, które szybko dostrzeże potrzebę dziecka i znajdzie optymalne rozwiązanie, aby zabezpieczyć tę potrzebę. Kreatywna i z mnóstwem energii do działania. Dzieciaki Ją uwielbiają! 

Anna Paryzek

Wychowawczyni grupy Odkrywców

Nasza uśmiechnięta i serdeczna ciocia Ania. Zawsze gotowa do pomocy. Tworzy atmosferę, w której dzieci czują się bezpieczne i kochane. Jej pasja do nauczania, kreatywność i umiejętność budowania relacji z maluchami sprawiają, że każdy dzień w przedszkolu z ciocią Anią, to wyjątkowa przygoda pełna radości i odkryć.

Dorota Nowicka

Wychowawczyni grupy Odkrywców

Nasza energiczna ciocia Dorotka lubi tworzyć i działać artystycznie ze swoimi podopiecznymi. Uwielbia też eksplorować nowe tereny i place zabaw, aby dzieci mogły zdobywać nowe umiejętności. Lubi porządek i zasady, czym zaraża swoich wychowanków.

Jolanta Skowronek

Wychowawczyni świetlicy

Nasza ciocia Jola, wychowawczyni świetlicy i wulkan pomysłów twórczych. Z kartki papieru potrafi zrobić cudo. Utalentowana plastycznie i zarażająca tą pasją wychowanków. Sprawia, że zajęcia świetlicowe są bardzo ciekawe i urozmaicone. Arcydzieła, które wychodzą spod Jej rąk zdobią przedszkolną przestrzeń.

Czy wiesz, że…?

Nasi uczniowie nigdy nie spóźniają się na lekcje? Dopasowują lekcje do swojego czasu i potrzeb.

Czy wiesz, że…?

Nasi uczniowie nigdy nie spóźniają się na lekcje? Dopasowują lekcje do swojego czasu i potrzeb.

Emilia Kucz

Logopedka

Nasza kreatywna ciocia Emilka, wyjątkowa logopedka, pełna ciepła i kompetencji. Jej delikatność, cierpliwość i zdolność do nawiązywania relacji sprawiają, że dzieci czują się swobodnie i są zmotywowane do działania. Z pasją pomaga maluchom w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, tworząc przy tym atmosferę pełną zrozumienia i wsparcia. Dzięki cioci Emilce, każda sesja logopedyczna, to nie tylko zajęcia, ale też przygoda, podczas której dzieci odkrywają radość komunikacji.

Poznaj naszych rodziców!

W naszej szkole podstawowej, rola zaangażowanych rodziców jest niezwykle istotna dla harmonijnego funkcjonowania społeczności uczniowskiej. Stawiamy na otwartość i wzajemne wsparcie, tworząc atmosferę, w której aktywny udział rodziców jest ceniony i mile widziany. Ich zaangażowanie, współpraca i aktywna komunikacja stanowią solidne fundamenty, na których opieramy edukacyjne doświadczenia dla dzieci. Dzięki wspólnemu wysiłkowi, tworzymy szkolną rodzinę, gdzie każdy czuje się doceniony i związany wspólnym celem: wszechstronnym rozwojem naszych uczniów, a waszych dzieci.

Wiedza jest darem,
który należy wykorzystywać,
aby pomagać innym.

Albert Schweitzer

Poznaj nasze wartości!

W naszym przedszkolu wierzymy, że wychowanie to zadanie Rodziny. Naszym zadaniem jako przedszkola jest natomiast wsparcie Rodziny, która buduje swoje życie na chrześcijańskich wartościach, w procesie wychowania i budowania charakteru dziecka. Zapewniając warunki do rozwoju fizycznego, społecznego, emocjonalnego, poznawczego oraz duchowego bierzemy pod uwagę to, że to spójne wartości w domu i w przedszkolu zapewniają małemu dziecku fundament na kolejne lata.

Czy wiesz, że…?

Jesteśmy pionierem Edukacji Domowej w Polsce? ED rozpoczęliśmy w 2008 roku.

Czy wiesz, że…?

Jesteśmy pionierem Edukacji Domowej w Polsce? ED rozpoczęliśmy w 2008 roku.

Wierzymy, że przemienione serce wydaje owoc w postaci charakteru, jaki podoba się Bogu i służy pozytywnie innym ludziom. Taki charakter stanowi wspaniałą inwestycję w życie dziecka – zarówno na czasy sukcesu, jak i czasy wyzwań i trudności.

„Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości.” Prz 22:6

5 WARTOŚCI

5 WARTOŚCI

Pięć liter imienia DAWID to pięć obszarów zawierających wartości, jakie promujemy w naszym Przedszkolu. Dzieciom łatwo je zapamiętać posługując się liczbą palców jednej dłoni.

Filary naszego programu można porównać do kompasu, który wskazuje kierunek naszego wychowania. Obszary wychowania – czyli praktyczna strona programu – to mapa według której poruszamy się w wychowaniu i edukacji dziecka w świetle wartości chrześcijańskich.

SZACUNEK

SZACUNEK

W przedszkolu kierujemy się wartością „D – dbam o bezpieczeństwo”, co oznacza, że troszczymy się o każdy aspekt bezpieczeństwa naszych maluchów. Nasze wychowawczynie nie tylko czuwają nad fizycznym bezpieczeństwem dzieci, ale również aktywnie uczą je bezpiecznych zachowań, tworząc wspólne środowisko oparte na miłości, zrozumieniu i chrześcijańskich wartościach.

BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

W ramach zasady „A – as szacunku” w naszym przedszkolu kładziemy nacisk na kształtowanie postaw pełnych szacunku wśród naszych maluchów. Poprzez wzajemne zrozumienie i akceptację, uczymy dzieci wartości szacunku wobec siebie nawzajem, wychowując pokolenie pełne empatii, tolerancji i miłości bliźniego. Nasze wychowawczynie angażują się w budowanie atmosfery pełnej szacunku, gdzie każde dziecko ma prawo być usłyszane, zrozumiane i docenione.

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

W duchu wartości „W – współpracuję”, nasze przedszkole stawia na rozwijanie umiejętności współpracy już od najmłodszych lat. Poprzez kreatywne zabawy i wspólne projekty, uczymy dzieci jak cennie jest współdziałanie, dzielenie się pomysłami i szanowanie opinii innych. Nasze wychowawczynie pełnią rolę przewodników, inspirując do wspólnej nauki i wzajemnego wsparcia, kreując atmosferę, w której każde dziecko czuje się ważne i docenione.

SŁUŻENIE

SŁUŻENIE

W ramach zasady „I – innym służę”, nasze przedszkole kieruje uwagę dzieci w kierunku wartości altruizmu i troski o innych. Poprzez proste gesty uprzejmości, wspieramy najmłodszych w rozwijaniu empatii i chęci niesienia pomocy. Nasze wychowawczynie kształtują postawy gotowości do służby drugiemu, inspirując dzieci do małych, ale ważnych aktów dobra, które przyczyniają się do budowania wspólnoty opartej na miłości i wzajemnej trosce.

DOSKOŃAŁOŚĆ

DOSKOŃAŁOŚĆ

W duchu wartości „D – daję z siebie to co najlepsze”, nasze przedszkole skupia się na kształtowaniu postaw hojności i ofiarności. Poprzez inspirujące zajęcia i wspólne projekty uczymy dzieci, jak dzielić się tym, co mają najlepszego, by wspólnie tworzyć pozytywną i wspierającą atmosferę. Nasze wychowawczynie pełnią rolę wzorców altruizmu, zachęcając dzieci do dzielenia się dobrem i tworzenia otoczenia opartego na wartościach chrześcijańskich.

Link do pełnej wersji

Link do pełnej wersji

Zachęcamy do odkrywania pełnej wersji „Wartości DAWID” pod poniższym linkiem, gdzie zgłębicie głębsze spojrzenie na nasze zasady i wartości, które kierują codziennym życiem w naszym chrześcijańskim przedszkolu. Znajdziecie tam inspirujące opisy każdej zasady, która stanowi fundament naszej misji edukacyjnej.

Przeczytaj więcej!

Poznaj nasze kompetencje!

Program Erasmus+

Program Erasmus to nie tylko szkolenia podnoszące kwalifikacje kadry, ale także unikalna możliwość obserwacji i wymiany doświadczeń z zagranicznymi placówkami edukacyjnymi. To inspirująca podróż, w trakcie której nasza kadra czerpie nowe pomysły i metody, wzbogacając naszą placówkę o międzynarodowy wymiar.

Szkolenia kadry w obszarze elementów dwujęzyczności

W trosce o rozwój naszej kadry stawiamy na specjalistyczne szkolenia z zakresu dwujęzyczności. Chcemy, aby nasi pracownicy byli doskonale wyposażeni w narzędzia umożliwiające skuteczne wdrażanie elementów dwujęzyczności w codziennym życiu przedszkola. To dla nas nie tylko inwestycja w naszą kadrę, ale również gwarancja, że nasze przedszkole oferuje edukację na najwyższym poziomie, uwzględniając różnorodność językową.

Metodyka przedszkolna

Kursy i szkolenia związane z metodyką przedszkolną są starannie dobranymi programami, które pozwalają naszej kadrze rozwijać umiejętności pedagogiczne i stosować najnowsze, sprawdzone metody nauczania. Dążymy do ciągłego podnoszenia jakości naszych zajęć, a nasza kadra jest kluczowym elementem w tym procesie.

Regularna praca zespołowa

Podnoszenie jakości procesów kształcenia to dla nas priorytet. Dlatego stawiamy na regularną pracę zespołu, gdzie wymieniamy doświadczenia, analizujemy wyniki pracy, a także planujemy innowacje. Dzięki temu nasza placówka rozwija się dynamicznie, a dzieci korzystają z najnowszych, skutecznych metod nauczania.

Regularna współpraca ze specjalistami

W trosce o wszechstronny rozwój dzieci, współpracujemy regularnie ze specjalistami, takimi jak logopeda czy psycholog. To dla nas nie tylko wsparcie w diagnozie ewentualnych trudności rozwojowych, ale również szansa na indywidualne podejście do każdego dziecka. Dzięki tej współpracy, nasza placówka staje się miejscem, gdzie każde dziecko ma szansę rozwijać się zgodnie z własnymi potrzebami i potencjałem.

Chrześcijańska Edukacja im. Króla Dawida, to nie tylko Przedszkole!

Poznaj nasze pozostałe placówki!

Dzięki posiadaniu przedszkola, szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w jednym kompleksie edukacyjnym, zapewniamy waszym dzieciom kompleksową, bezpieczną i stabilną ścieżkę edukacyjną na wszystkich etapach ich rozwoju. Ta spójna struktura umożliwia ścisłą współpracę między nauczycielami, tworząc spójne środowisko sprzyjające pełnemu spektrum ich nauki i rozwoju. To nie tylko miejsce edukacji, lecz także przestrzeń, w której kładziemy nacisk na budowanie fundamentów wiedzy, umiejętności oraz wartości niezbędnych do pełnego spełnienia potencjału każdego ucznia.

school

Przedszkole

Przedszkole oparte na wartościach chrześcijańskich to miejsce, gdzie najmłodsi odkrywają radość nauki i wzrastają w atmosferze bezpieczeństwa i wsparcia. Wspieramy rozwój maluchów nie tylko intelektualnie, ale również duchowo i emocjonalnie, kształtując ich charaktery zgodnie z naukami miłości, szacunku i wspólnoty. Nasze przedszkole to nie tylko przestrzeń edukacyjna, ale także wspólnota, w której dzieci uczą się w atmosferze miłości i zrozumienia. Jesteśmy dumni, że możemy być przewodnikami w pierwszych krokach edukacyjnych najmłodszych, wprowadzając je w fascynujący świat wiedzy i chrześcijańskich wartości.

school

Szkoła
Podstawowa

Nasza chrześcijańska szkoła podstawowa to miejsce, gdzie edukacja łączy się z wartościami wiary. Inspirujemy uczniów do rozwijania swojego potencjału, kierując się zasadami chrześcijańskimi. Wspieramy rozwój ducha, umysłu i ciała, kształtując charaktery oparte na miłości, szacunku i solidarności. Nasza kadra nauczycielska angażuje się w tworzenie atmosfery zrozumienia i wsparcia, a każdy dzień w naszej szkole to okazja do odkrywania tajemnic wiedzy i wiary. Jesteśmy dumni z tego, że możemy być przewodnikiem w podróży edukacyjnej, ukierunkowanej na rozwój integralny każdego ucznia, zgodnie z zasadami chrześcijańskimi.

school

Liceum
Ogólnokształcące

Nasze chrześcijańskie liceum ogólnokształcące to miejsce, gdzie edukacja przeplata się z głębokimi biblijnymi wartościami. Dążymy do rozwijania umysłów i serc młodzieży, kierując się zasadami miłości, uczciwości i altruizmu. Wspieramy rozwój ducha, rozbudzając w uczniach świadomość odpowiedzialności za siebie i innych. Nasza kadra pedagogiczna angażuje się w tworzenie inspirującej atmosfery, w której każdy uczeń ma szansę odkrywać potencjał włożony w niego przez Boga. Jako chrześcijańskie liceum z dumą wyposażamy i kształtujemy nie tylko przyszłych liderów, ale również wrażliwych, kreatywnych młodych ludzi gotowych na wyzwania globalnej przyszłości.

school

Chrześcijańska Edukacja
im. Króla Dawida

Szkolenie chrześcijańskiej kadry nauczycielskiej to proces, w którym wiara i wiedza splatają się, tworząc inspirujące otoczenie edukacyjne. Dążymy do rozwijania umiejętności pedagogicznych, jednocześnie kierując uwagę na wartości chrześcijańskie jako fundament etyki nauczycielskiej. Uczy naszych nauczycieli, aby nie tylko przekazywali wiedzę, ale także byli przewodnikami duchowymi, inspirującymi uczniów do wzrostu zarówno intelektualnego, jak i duchowego. Nasze szkolenie chrześcijańskiej kadry nauczycielskiej to nie tylko doskonalenie umiejętności dydaktycznych, ale również budowanie mocnych fundamentów wartości chrześcijańskich w procesie nauczania i wychowania. Jesteśmy przekonani, że ta ścieżka edukacyjna przyczyni się do kształtowania nie tylko mądrych, ale również etycznych liderów.

Poznaj naszą ofertę!

Warto podkreślić, że wszystkie wymienione zajęcia, takie jak edukacja przedszkolna, język angielski, rytmika, ceramika czy outdoor education, są integralną częścią naszej standardowej oferty edukacyjnej.

Wszystkie te fascynujące aktywności są zawarte w ogólnym czesnym, co oznacza, że rozwój dziecka w ramach tych programów nie niesie dodatkowych kosztów dla rodziców.

Edukacja Przedszkolna

Edukacja przedszkolna zgodna z podstawą programową wychowania przedszkolnego, dostosowana do potrzeb każdego dziecka.

Godziny Otwarcia

Przedszkole czynne w dogodnych godzinach od 7:30 do 17:00, zapewniając elastyczność dla rodziców.

Język Angielski

Język angielski jako integralna część oferty edukacyjnej, prowadzone zajęcia przez ciocię Zhannę z wykorzystaniem metody TPR.

Rytmika

Zajęcia umuzykalniające prowadzone przez ciocię Anię, rozwijające pasję do muzyki, tańca i ruchu scenicznego.

Ceramika

Zajęcia twórcze z gliną pod opieką cioci Eli, kształtujące motorykę małą i rozwijające wyobraźnię.

Ruch Rozwijający

Zajęcia ruchowe według metodyki Weroniki Sherborne, prowadzone przez ciocię Gosię, psycholożkę wspierającą rozwój świadomości ciała.

Działania Plastyczne

Zajęcia plastyczne, przygotowanie do startu szkolnego, elementy dwujęzyczności, i sensoplastyka jako integralne elementy oferty edukacyjnej.

Outdoor Education

To czas na eksperymentowanie, odkrywanie, i eksplorowanie przestrzeni, co umożliwia dzieciom naukę analizowania danych i wyciągania wniosków w naturalny sposób.

Laboraki®

Zajęcia eksperymentalne prowadzone przez ciocię Martę, rozbudzające kreatywność i ciekawość dzieci w atmosferze laboratorium.

Gimnastyka Korekcyjna

Zajęcia ruchowe po angielsku, mające na celu prawidłowy rozwój postawy ciała, prowadzone w języku angielskim.

Logopedia

Indywidualne zajęcia logopedyczne z ciocią Emilą dla dzieci potrzebujących dodatkowego wsparcia w obszarze rozwoju.

Opieka Psychologiczna

Opieka psychologa – cioci Gosi, dbającej o dobrostan naszych milusińskich, integrująca aspekt psychologiczny z procesem edukacji przedszkolnej.

Poznaj przebieg naszej rekrutacji!

Proces rekrutacji w ramach Edukacji Domowej to nie tylko formalność, ale wyjątkowa okazja do budowania partnerstwa między Szkołą a rodziną. Dążymy do stworzenia atmosfery otwartości i zaufania, gdzie obie strony mają możliwość lepszego zrozumienia swoich oczekiwań i wartości. Naszym celem jest nie tylko wybór najlepszego dla dziecka miejsca edukacji, ale również znalezienie harmonii między filozofią Szkoły a wartościami rodziny. Wierzymy, że ta wspólna refleksja i otwarta komunikacja są kluczowe dla stworzenia optymalnych warunków, które pozwolą każdemu dziecku rozwijać się w pełni.

1. Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem ds. Edukacji Domowej telefonicznie: 575 670 679 lub mailowo:

edukacja.domowa@dawid.edu.pl   

Nasz zespół jest gotów odpowiedzieć na wszelkie pytania, udzielić informacji o ofercie edukacyjnej oraz pomóc w procesie zapisów.

Jesteśmy dostępni, aby zapewnić Państwu pełne wsparcie i uczynić każdy krok związany z naszym przedszkolem łatwym i przyjemnym.

Zachęcamy do pobrania formularza zgłoszeniowego. Wypełnienie wniosku to pierwszy krok w dołączeniu do naszej przedszkolnej rodziny, a nasz zespół jest dostępny, aby udzielić wszelkich niezbędnych informacji i asystować w procesie aplikacji.

2. Spotkanie z dyrekcją

Serdecznie zapraszamy do spotkania z naszą dyrektorką przedszkola. To wyjątkowa okazja, aby razem ocenić, czy nasze przedszkole spełnia oczekiwania Waszej Rodziny. W trakcie spotkania będziemy mieli okazję porozmawiać o wszelkich istotnych kwestiach i odpowiedzieć na Wasze pytania.

Dla nas rozmowa z rodzicami jest kluczowym momentem, by uzgodnić wspólne wartości i przekonania oraz zapewnić, że Wasze oczekiwania pokrywają się z naszym podejściem do edukacji. Zależy nam na budowaniu partnerskich relacji z Rodzicami, dlatego zachęcamy do skorzystania z tej okazji i dołączenia do naszej przedszkolnej społeczności.

3. Spotkanie z wychowawczynią

To możliwość zapoznania waszego dziecka z jego pierwszym i bardzo istotnym punktem kontaktu w przedszkolu – ciocią wychowawczynią.

Podczas tego spotkania, oprócz możliwości zadania wszelkich pytań, wasze dziecko będzie miało okazję przyjrzeć się swojemu otoczeniu, zobaczyć salę zabaw, oraz poznać swoje przyszłe miejsce nauki i zabawy.

To moment, który tworzy początek nowej przygody i buduje poczucie bezpieczeństwa, zarówno dla malucha, jak i dla rodziców, stawiając podstawy do harmonijnego startu w świat przedszkolnych doświadczeń.

4. Podpisanie dokumentów

Po udanym spotkaniu z dyrektorką oraz po dokładnym zapoznaniu się z naszym przedszkolem, podpiszcie umowę i gotowe!

Witamy Was serdecznie na pokładzie naszej przedszkolnej społeczności. To symboliczny krok, który otwiera drzwi do fascynującego świata edukacji dla Waszych dzieci.

Cieszymy się, że dołączacie do nas i jesteśmy gotowi na wspólną przygodę w kształtowaniu dziecięcej wiedzy, umiejętności i wartości.

Poznaj przebieg naszej rekrutacji!

Proces rekrutacji w naszej edukacji domowej to nie tylko formalność, lecz również wyjątkowa okazja do nawiązania partnerskiej relacji między szkołą a rodziną. Stawiamy na otwartość i zaufanie, tworząc atmosferę, w której obie strony mogą lepiej zrozumieć swoje oczekiwania i wartości. Naszym celem jest nie tylko wybór optymalnego miejsca edukacji dla ucznia, ale także znalezienie wspólnego mianownika między misją edukacji domowej naszych szkół a filozofią rodzin. Wierzymy, że ta współpraca i transparentna komunikacja są kluczowe dla stworzenia warunków sprzyjających pełnemu rozwojowi każdego ucznia. 

Pliki do pobrania

Regulamin przedszkola

Completely iterate covalent strategic theme areas via accurate e-markets.

Wzór umowy

Completely iterate covalent strategic theme areas via accurate e-markets.

Logo przedszkola

Completely iterate covalent strategic theme areas via accurate e-markets.

I jeszcze coś

Completely iterate covalent strategic theme areas via accurate e-markets.

Wnioski do wypełnienia

Rekrutacja zerówka

Wypełnij formularz znajdujący się poniżej.

Pobierz i wypełnij.

Rekrutacja szkoła podstawowa

Wypełnij formularz znajdujący się poniżej.

Pobierz i wypełnij.

Rekrutacja liceum

Wypełnij formularz znajdujący się poniżej.

Pobierz i wypełnij.

Kontakt

Zachęcamy do skontaktowania się z nami i odkrycia, jak możemy razem wspólnie dbać o rozwój i edukację Twojego dziecka. Nasza drużyna nie tylko oferuje wspaniałe miejsce nauki, ale także tworzy wspólnotę opartą na zrozumieniu i wsparciu. Czekamy na okazję, aby poznać Ciebie i Twoją rodzinę, oraz odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące naszej Edukacji Domowej. Razem możemy zapewnić Twojemu dziecku inspirujące środowisko, w którym rozwijać się będą zarówno intelektualnie, jak i emocjonalnie. Skontaktuj się z nami, a wspólnie zbudujemy solidną podstawę dla przyszłości Twojego dziecka!

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

location_on
Chrześcijańskie Placówki im. Króla Dawida

ul. H. Cegielskiego 1, 61-862 Poznań

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole

Poznaj nasze media społecznościowe!

Instagram
Instagram
Instagram
Instagram
keyboard_arrow_up
pl_PLPolish