Chrześcijańska Szkoła Podstawowa
im. Króla Dawida
w Poznaniu

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa
im. Króla Dawida w Poznaniu

Każde dziecko jest niepowtarzalne i obdarowane wyjątkowymi talentami.

Odkrywamy mądrość

Odkrywamy mądrość

Poznaj naszą szkołę!

Pozwólcie dzieciom
przychodzić do Mnie,
nie zabraniajcie im;
do takich bowiem należy
królestwo Boże.

Jezus

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im;
do takich bowiem należy królestwo Boże.

Jezus

Witamy w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej im. Króla Dawida, miejscu, gdzie wartości chrześcijańskie stanowią fundament dla wszechstronnego rozwoju uczniów. Nasza szkoła to nie tylko instytucja edukacyjna, lecz przede wszystkim wspólnota, w której kładziemy nacisk na kształtowanie uczniów jako ludzi o silnych wartościach moralnych.

Nasi nauczyciele to oddani profesjonaliści, pełni pasji i zaangażowania w przekazywanie wiedzy oraz budowanie charakteru uczniów. Dzięki ich zaangażowaniu oraz poprzez brak anonimowości w klasie – nauczyciele widzą mocne strony ucznia i jednocześnie wiedzą, jakie ma wyzwania.

Czy wiesz, że…?

W naszej szkole wyłączyliśmy dzwonki już w 2020 roku i wcale nam ich nie brakuje 😊  

Czy wiesz, że…?

W naszej szkole wyłączyliśmy dzwonki już w 2020 roku i wcale nam ich nie brakuje 😊  

Misja naszej szkoły opiera się na pięciu zasadach, które tworzą szkolną społeczność. Te zasady to:

szacunek • służenie • współpraca • lojalność • odpowiedzialność.

Te zasady pomagają nam budować miejsce, w którym uczniowie rozumieją, że przebywanie w grupie oznacza szacunek wobec siebie nawzajem i wobec dorosłych osób, które biorą za nich odpowiedzialność.

W Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej im. Króla Dawida pracujemy w niedużych klasach do 20 uczniów. Mniejsze klasy to brak anonimowości i podmiotowość w relacji z uczniem. W naszej szkole podstawowej nie ma dzwonków, a oceny mają formę procentowo-punktową z komentarzem nauczyciela (częściowa ocena opisowa). To sprawia, że rodzice mogą w pełni dostrzegać potencjał dziecka i wzmacniać słabe strony.

Jako placówka niepubliczna na prawach szkoły publicznej jesteśmy objęci nadzorem Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty i realizujemy podstawę programową wymaganą przez polskie prawo. Przygotowujemy dzieci do egzaminów kończących szkołę podstawową oraz umożliwiamy start w konkursach przedmiotowych. Nasi uczniowie mogą rozwijać swój potencjał i osiągać najlepsze dla nich wyniki edukacyjne.

Jeśli cenisz wartości chrześcijańskie, bezpieczne środowisko i klasyczną edukację z jasnymi zasadami wychowawczymi, w której uczeń traktowany jest podmiotowo a nauczyciele są zaangażowani w lekcje – zapraszamy do poznania naszej szkoły.

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Witam Was serdecznie w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej im. Króla Dawida, miejscu, gdzie ważny jest każdy mały człowiek i jego rozwój. Nasza szkoła to wyjątkowa placówka, w której troszczymy się o dzieci mając za wzór postawę i nauki Jezusa. Pragnę podzielić się z Wami trzema wyjątkowymi cechami, które nas wyróżniają.

01

Po pierwsze – zaangażowana Kadra. Nasi nauczyciele to ludzie, którym zależy na uczniach i będą wspierać dziecko w jego drodze do dorosłości. Dzięki ich zaangażowaniu, lekcje stają się nie tylko miejscem przyswajania wiedzy, ale również platformą inspirujących dyskusji i refleksji.

02

Po drugie – bezpieczna atmosfera. Przykładamy do tego dużą uwagę, ponieważ bezpieczeństwo uczniów jest dla nas priorytetem. Tworzymy atmosferę, w której uczeń czuje się akceptowany i otoczony wsparciem. Bezpieczne środowisko to nieodłączna część naszej szkoły, której celem jest nie tylko nauka, ale także rozwijanie się w atmosferze zrozumienia i troski o dobro każdego ucznia.

03

Po trzecie – wzmacnianie dobrych postaw i umiejętności. Kładziemy nacisk nie tylko na rozwijanie umiejętności intelektualnych, ale także na kształtowanie charakterów i serc naszych uczniów. Organizujemy różnorodne wydarzenia społeczne, projekty edukacyjne oraz inicjatywy charytatywne, które umożliwiają uczniom rozwijanie empatii i odpowiedzialności społecznej. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie wyrastali nie tylko na kompetentnych pracowników, ale również na zaangażowanych obywateli gotowych wywierać pozytywny wpływ na otaczający ich świat.

Brzmi zachęcająco? Zapraszam serdecznie do dołączenia do naszej społeczności, gdzie wartości chrześcijańskie, zaangażowanie nauczycieli oraz rozwijanie wartości i umiejętności uczniów tworzą wyjątkowe miejsce edukacji.

Z wyrazami szacunku,

Donata Góralczyk
Donata Góralczyk

Wicedyrektorka Szkoły Podstawowej
im. Króla Dawida w Poznaniu

Poznaj naszą kadrę!

Karolina Szeląg

Wychowawczyni

Nasza wspaniała pani Karolina – zawsze z uśmiechem na twarzy i sercem pełnym ciepła. Jej otwarte podejście i gotowość do pomocy sprawiają, że każde dziecko czuje się docenione i wsparcie. Pani Karolina stwarza atmosferę, w której uczniowie czują się bezpieczni, akceptowani i kochani. Jej pasja do nauczania, niezwykła kreatywność i umiejętność budowania relacji z uczniami sprawiają, że każdy dzień w szkole z nią to wyjątkowa przygoda pełna radości i odkryć.

Imię Nazwisko

Wychowawczyni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Imię Nazwisko

Wychowawczyni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Imię Nazwisko

Wychowawczyni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Czy wiesz, że…?

Uczniowie naszej szkoły kilkukrotnie zdobyli tytuł laureata w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych oraz w konkursie matematycznym „Kangur”.

Czy wiesz, że…?

Uczniowie naszej szkoły kilkukrotnie zdobyli tytuł laureata w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych oraz w konkursie matematycznym „Kangur”.

Emilia Kucz

Logopedka

Nasza kreatywna ciocia Emilka, wyjątkowa logopedka, pełna ciepła i kompetencji. Jej delikatność, cierpliwość i zdolność do nawiązywania relacji sprawiają, że dzieci czują się swobodnie i są zmotywowane do działania. Z pasją pomaga maluchom w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, tworząc przy tym atmosferę pełną zrozumienia i wsparcia. Dzięki cioci Emilce, każda sesja logopedyczna, to nie tylko zajęcia, ale też przygoda, podczas której dzieci odkrywają radość komunikacji.

Poznaj naszych rodziców!

W naszej szkole podstawowej, rola zaangażowanych rodziców jest niezwykle istotna dla harmonijnego funkcjonowania społeczności uczniowskiej. Stawiamy na otwartość i wzajemne wsparcie, tworząc atmosferę, w której aktywny udział rodziców jest ceniony i mile widziany. Ich zaangażowanie, współpraca i aktywna komunikacja stanowią solidne fundamenty, na których opieramy edukacyjne doświadczenia dla dzieci. Dzięki wspólnemu wysiłkowi, tworzymy szkolną rodzinę, gdzie każdy czuje się doceniony i związany wspólnym celem: wszechstronnym rozwojem naszych uczniów, a waszych dzieci.

Magda i Jan

Rodzice Stasia z grupy Podróżników

Przedszkole Króla Dawida to dla naszej rodziny prawdziwe błogosławieństwo. Zespół nauczycieli tutaj to prawdziwi pasjonaci, a atmosfera jest niezwykle serdeczna. Nasze dzieci uwielbiają każdy dzień spędzony w tym przedszkolu, gdzie nie tylko rozwijają się intelektualnie, ale również uczą wartości chrześcijańskich w sposób naturalny i pozytywny. Polecamy to miejsce z całego serca wszystkim rodzicom, którzy poszukują przedszkola, w którym edukacja idzie w parze z troską o całościowy rozwój dziecka.

Magda i Jan

Rodzice Stasia z grupy Podróżników

Przedszkole Króla Dawida to dla naszej rodziny prawdziwe błogosławieństwo. Zespół nauczycieli tutaj to prawdziwi pasjonaci, a atmosfera jest niezwykle serdeczna. Nasze dzieci uwielbiają każdy dzień spędzony w tym przedszkolu, gdzie nie tylko rozwijają się intelektualnie, ale również uczą wartości chrześcijańskich w sposób naturalny i pozytywny. Polecamy to miejsce z całego serca wszystkim rodzicom, którzy poszukują przedszkola, w którym edukacja idzie w parze z troską o całościowy rozwój dziecka.

Wiedza jest darem,
który należy wykorzystywać,
aby pomagać innym.

Albert Schweitzer

Poznaj nasze wartości!

Wartości chrześcijańskie odgrywają kluczową rolę w edukacji, kształtując nie tylko intelekt, lecz również charakter i postawę dziecka. Poprzez nauczanie miłości, szacunku, uczciwości i współczucia, wartości te pomagają w budowaniu solidnych podstaw moralnych. Edukacja oparta na wartościach chrześcijańskich inspiruje do rozwijania się nie tylko jako jednostki, lecz także jako osoby zaangażowanej społecznie, gotowej przyczyniać się do dobra wspólnego. Te zasady stanowią trwały fundament, umożliwiający dzieciom i młodzieży kształtowanie się w ludzi odpowiedzialnych, etycznych i gotowych do pełnienia pozytywnej roli w społeczeństwie.

Wierzymy, że edukacja w szkole podstawowej to wspólna droga, którą podążają nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. Naszym celem jest wsparcie Rodzin, które budują życie na fundamentach chrześcijańskich wartości, wspólnie kształtując charakter dzieci. Tworzymy warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi fizycznemu, społecznemu, emocjonalnemu, poznawczemu i duchowemu, zdając sobie sprawę, że spójne wartości w domu i w szkole są kluczowe dla budowania mocnego fundamentu na przyszłość.

Czy wiesz, że…?

Zdaniem, które inspirowało nas przy tworzeniu naszego autorskiego Programu Wychowawczego „Serce Dawida” jest fragment Ewangelii Mateusza 6:21

„Tam gdzie skarb twój, tam serce twoje”.

Czy wiesz, że…?

Zdaniem, które inspirowało nas przy tworzeniu naszego autorskiego Programu Wychowawczego „Serce Dawida” jest fragment Ewangelii Mateusza 6:21

„Tam gdzie skarb twój, tam serce twoje”.

Wierzymy, że kształtowanie charakteru dziecka jest kluczowym elementem naszej pracy wychowawczej. Naszym celem jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również budowanie fundamentów moralnych i duchowych, które będą prowadzić uczniów przez całe życie.

Inspirujemy się słowami Jezusa:

„Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”

Ew. Mateusza 22:37–39,

Jest to dla nas fundament wartości, na których budujemy naszą społeczność szkolną.

NASZE WARTOŚCI

NASZE WARTOŚCI

SZACUNEK

SZACUNEK

Każda osoba w naszej szkole – nauczyciel, uczeń czy też rodzic – stanowi kluczową część zespołu. Uczymy dzieci, że każdy człowiek jest Bożym stworzeniem i powinien być szanowany. Naszym celem jest kształtowanie postaw opartych na zrozumieniu zarówno unikalnych cech kolegów i koleżanek, jak i dorosłych.

LOJALNOŚĆ

LOJALNOŚĆ

W naszej szkole wszyscy tworzymy wspólnotę uczniów Jezusa, dążących do życia zgodnie z Jego nauką. Wartości chrześcijańskie kształtują naszą codzienność i kierują naszymi działaniami. Poprzez posłuszeństwo zasadom Ewangelii nie tylko pogłębiamy naszą wiarę, ale również uczymy się, jak stosować jej zasady w praktyce, tworząc życie pełne miłości i zrozumienia dla siebie i innych.

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Uczymy dzieci, że są nieodzowną częścią szerszej społeczności, obejmującej ich klasę, szkołę, a także większe środowisko społeczne. Pokazujemy, że współpracując mogą osiągnąć znacznie więcej niż rywalizując z innymi, bo dzięki współpracy możemy wykorzystywać nasze różne mocne strony i razem stworzyć silny zespół.

SŁUŻENIE

SŁUŻENIE

Rozpoznajemy potrzeby innych i dążymy do rozwijania umiejętności pomagania. Pokazujemy, że otrzymane od Boga talenty mają służyć do szerzenia dobra i owocnego działania, zarówno dla siebie, jak i dla innych. Poprzez zachęcanie do wolontariatu oraz zaangażowanie uczniów w aktywności charytatywne, pragniemy inspirować ich do praktycznego wspierania innych ludzi.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Uczymy się samodzielności w wypełnianiu swoich obowiązków. Uczniowie już od najmłodszych klas są zachęcani do własnej aktywności oraz gospodarowania swoim czasem i zasobami. Przy wsparciu wychowawców dzieci stopniowo biorą coraz większą odpowiedzialność za swoje zadania i wkraczają w dorosłość z umiejętnością zarządzania swoimi zasobami.

W naszej szkole kładziemy ogromny nacisk nie tylko na zdobywanie wiedzy potrzebnej do egzaminów, ale również na kształtowanie umiejętności i wartości niezbędnych do życia. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie osiągali indywidualne sukcesy oraz angażowali się w społeczność, stając się aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami. Właściwe wykształcenie oraz rozwój osobisty mogą prowadzić do pozytywnych zmian w społeczeństwie i inspirować innych do działania na rzecz lepszego świata.

Poznaj nasze kompetencje!

Program Erasmus+

Program Erasmus to nie tylko szkolenia podnoszące kwalifikacje kadry, ale także unikalna możliwość obserwacji i wymiany doświadczeń z zagranicznymi placówkami edukacyjnymi. To inspirujące szkolenia i wizyty, w trakcie których nasza kadra czerpie nowe pomysły i metody, wzbogacając naszą placówkę o międzynarodowy wymiar.

Szkolenia kadry w obszarze pracy wychowawczej

W trosce o rozwój naszej kadry stawiamy na specjalistyczne szkolenia z zakresu wychowania i rozwoju dziecka. Chcemy, aby nasi pracownicy byli doskonale wyposażeni w narzędzia umożliwiające skuteczną edukację chrześcijańską. To dla nas nie tylko inwestycja w naszych nauczycieli, ale również gwarancja, że nasza szkoła oferuje edukację na najwyższym poziomie.

Metodyka szkolna

Kursy i szkolenia związane z metodyką szkolną pozwalają naszym nauczycielom rozwijać umiejętności pedagogiczne i stosować najnowsze, sprawdzone metody nauczania. Szkolimy się zarówno z pracy metodą projektową, jak i z obszaru nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. Dążymy do ciągłego podnoszenia jakości naszych zajęć, a nasza kadra jest kluczowym elementem w tym procesie.

Regularna praca zespołowa

Podnoszenie jakości procesów kształcenia to dla nas priorytet. Dlatego stawiamy na regularną pracę zespołu, gdzie wymieniamy doświadczenia, analizujemy wyniki pracy, a także planujemy innowacje. Dzięki temu nasza szkoła rozwija się dynamicznie, a dzieci korzystają z najbardziej skutecznych metod nauczania.

Regularna współpraca ze specjalistami

W trosce o wszechstronny rozwój dzieci, współpracujemy regularnie ze specjalistami, takimi jak logopeda czy psycholog. To dla nas nie tylko wsparcie w diagnozie ewentualnych trudności rozwojowych, ale również szansa na indywidualne podejście do każdego dziecka.

Chrześcijańska Edukacja im. Króla Dawida, to nie tylko Przedszkole!

Poznaj nasze pozostałe placówki!

Dzięki posiadaniu przedszkola, szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w jednym kompleksie edukacyjnym, zapewniamy waszym dzieciom kompleksową, bezpieczną i stabilną ścieżkę edukacyjną na wszystkich etapach ich rozwoju. Ta spójna struktura umożliwia ścisłą współpracę między nauczycielami, tworząc spójne środowisko sprzyjające pełnemu spektrum ich nauki i rozwoju. To nie tylko miejsce edukacji, lecz także przestrzeń, w której kładziemy nacisk na budowanie fundamentów wiedzy, umiejętności oraz wartości niezbędnych do pełnego spełnienia potencjału każdego ucznia.

school

Przedszkole

Przedszkole oparte na wartościach chrześcijańskich to miejsce, gdzie najmłodsi odkrywają radość nauki i wzrastają w atmosferze bezpieczeństwa i wsparcia. Wspieramy rozwój maluchów nie tylko intelektualnie, ale również duchowo i emocjonalnie, kształtując ich charaktery zgodnie z naukami miłości, szacunku i wspólnoty. Nasze przedszkole to nie tylko przestrzeń edukacyjna, ale także wspólnota, w której dzieci uczą się w atmosferze miłości i zrozumienia. Jesteśmy dumni, że możemy być przewodnikami w pierwszych krokach edukacyjnych najmłodszych, wprowadzając je w fascynujący świat wiedzy i chrześcijańskich wartości.

school

Liceum
Ogólnokształcące

Nasze chrześcijańskie liceum ogólnokształcące to miejsce, gdzie edukacja przeplata się z głębokimi biblijnymi wartościami. Dążymy do rozwijania umysłów i serc młodzieży, kierując się zasadami miłości, uczciwości i altruizmu. Wspieramy rozwój ducha, rozbudzając w uczniach świadomość odpowiedzialności za siebie i innych. Nasza kadra pedagogiczna angażuje się w tworzenie inspirującej atmosfery, w której każdy uczeń ma szansę odkrywać potencjał włożony w niego przez Boga. Jako chrześcijańskie liceum z dumą wyposażamy i kształtujemy nie tylko przyszłych liderów, ale również wrażliwych, kreatywnych młodych ludzi gotowych na wyzwania globalnej przyszłości.

school

Edukacja
Domowa

Edukacja domowa to wyjątkowy proces edukacji, w którym rodzina staje się centrum nauki i rozwoju. Dzięki elastycznemu harmonogramowi i indywidualnemu podejściu, rodzice mogą dostosować proces nauki do zainteresowań i talentów swoich dzieci. To stwarza niepowtarzalną okazję do eksploracji różnych dziedzin i rozwijania pasji. Bazując na bogatym doświadczeniu z Chrześcijańskiej edukacji stacjonarnej, wspieramy rozwój, dajemy narzędzia edukacyjne oraz podkreślamy budowanie  człowieka w oparciu o takie wartości jak: miłość, szacunek, zaufanie i współpraca. Spójna etyka i moralność zarówno w domu, jak i w szkole, dają silny fundament dla przyszłego życia i przyczyniają się do holistycznego rozwoju zarówno w sferze fizycznej, społecznej, intelektualnej, jak i emocjonalno – duchowej. Dzięki temu podejściu uczniowie mogą lepiej zrozumieć siebie, świat co przygotuje ich do życia w pełnego wartości i odpowiedzialności za siebie i innych.

school

Chrześcijańska Edukacja
im. Króla Dawida

Szkolenie chrześcijańskiej kadry nauczycielskiej to proces, w którym wiara i wiedza splatają się, tworząc inspirujące otoczenie edukacyjne. Dążymy do rozwijania umiejętności pedagogicznych, jednocześnie kierując uwagę na wartości chrześcijańskie jako fundament etyki nauczycielskiej. Uczy naszych nauczycieli, aby nie tylko przekazywali wiedzę, ale także byli przewodnikami duchowymi, inspirującymi uczniów do wzrostu zarówno intelektualnego, jak i duchowego. Nasze szkolenie chrześcijańskiej kadry nauczycielskiej to nie tylko doskonalenie umiejętności dydaktycznych, ale również budowanie mocnych fundamentów wartości chrześcijańskich w procesie nauczania i wychowania. Jesteśmy przekonani, że ta ścieżka edukacyjna przyczyni się do kształtowania nie tylko mądrych, ale również etycznych liderów.

Poznaj naszą ofertę!

Warto podkreślić, że wszystkie wymienione zajęcia, takie jak edukacja przedszkolna, język angielski, rytmika, ceramika czy outdoor education, są integralną częścią naszej standardowej oferty edukacyjnej.

Wszystkie te fascynujące aktywności są zawarte w ogólnym czesnym, co oznacza, że rozwój dziecka w ramach tych programów nie niesie dodatkowych kosztów dla rodziców.

W Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej im. Króla Dawida prowadzimy klasyczną edukację w klasach do 20 osób. Jesteśmy objęci nadzorem Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty i realizujemy podstawę programową wymaganą przez polskie prawo. Przygotowujemy dzieci do egzaminów kończących szkołę podstawową oraz umożliwiamy start w konkursach przedmiotowych.

W szkole podstawowej nie ma dzwonków, a oceny mają formę procentowo – punktową z komentarzem nauczyciela (częściowa ocena opisowa). Uczniowie naszej szkoły noszą mundurki szkolne.

Dążymy do tego, aby nasza szkoła była miejscem, gdzie nie tylko zdobywa się wiedzę, ale także rozwija wartościowe cechy charakteru. Poprzez możliwość kontaktu z wychowawcami i nauczycielami oraz niezmienny fundament wartości chrześcijańskich, który stanowi bazę naszej szkoły – dajemy uczniom możliwość wzrastania w środowisku, którego celem jest kształtowanie charakteru.

Dbamy o to, aby nasi uczniowie, opuszczając mury szkoły, byli nie tylko wykształconymi, ale także dojrzałymi, odpowiedzialnymi i dobrymi ludźmi, pełnymi gotowości do wspierania społeczeństwa.

Konwersacje z języka angielskiego

Oprócz standardowych lekcji języka angielskiego mamy w planie lekcji również zajęcia konwersacji. To najlepszy sposób, by opanować język mówiony w przyjaznej formie.

Opieka Psychologiczna

Opieka psychologa – pani Gosi i pani Malwiny – dbających o dobrostan naszych uczniów. Młodsze dzieci w planie zajęć mają cotygodniowe zajęcia z psychologiem, które pomagają im w rozwoju emocjonalnym i społecznym.

Logopedia

Indywidualne zajęcia logopedyczne w klasach 1-3 SP z panią Emilią dla dzieci potrzebujących dodatkowego wsparcia w obszarze rozwoju mowy.

Basen

Klasy 1-3 SP mają cotygodniowe zajęcia WF na pobliskim basenie. Dzieci mogą rozwijać się ruchowo i świetnie się przy tym bawić.

Świetlica

Zapewniamy opiekę nad uczniem w godzinach 7:30-17:00. Świetlica szkolna, realizująca ciekawe zajęcia dla uczniów w różnych grupach wiekowych, działa od 13:45-17:00.

Wsparcie wychowawcy

Każdy uczeń naszej szkoły ma zapewniony częsty kontakt z wychowawcą. Jest to uwzględnione w rocznym planie pracy szkoły.

Kółka zainteresowań

W ramach czesnego uczniowie mogą skorzystać m.in. z: język angielski klasy 1-3 oraz 4-8, zespół muzyczny klasy 1-8, kółko teatralne, kółko wolontariatu, współpraca w ramach samorządu szkolnego.

Integracja

Stawiamy na integracje całej szkolnej społeczności. Co roku organizujemy pikniki, wydarzenie Bożonarodzeniowe, rekolekcje wiosenne, uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz inne spotkania.

Cennik

Nasze przedszkole oferuje zniżki dla rodzeństwa!  👉🏻 Zobacz aktualny cennik Szkoły Podstawowej.

Poznaj przebieg naszej rekrutacji!

Proces rekrutacji w naszej szkole to nie tylko formalność, ale wyjątkowa okazja do wzajemnego zrozumienia i budowania partnerstwa między szkołą a rodziną. Dążymy do stworzenia atmosfery otwartości i zaufania, gdzie obie strony mają możliwość lepszego zrozumienia swoich oczekiwań i wartości. Naszym celem jest nie tylko wybór najlepszego dla dziecka miejsca edukacji, ale również znalezienie harmonii między filozofią szkoły a wartościami rodziny. Wierzymy, że ta wspólna refleksja i otwarta komunikacja są kluczowe dla stworzenia optymalnych warunków, które pozwolą każdemu dziecku rozwijać się w pełni.

1. Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszym szkolnym sekretariatem: 61 870 17 88 lub sekretariat@dawid.edu.pl. Nasz zespół jest gotów odpowiedzieć na wszelkie pytania, udzielić informacji o naszej ofercie edukacyjnej oraz pomoże w procesie zapisów. Jesteśmy dostępni, aby zapewnić Państwu pełne wsparcie i uczynić każdy krok związany z naszym przedszkolem łatwym i przyjemnym.

Zachęcamy do pobrania formularza zgłoszeniowego. Wypełnienie wniosku to pierwszy krok w dołączeniu do naszej szkolnej rodziny, a nasz zespół jest dostępny, aby udzielić wszelkich niezbędnych informacji i asystować w procesie aplikacji.

2. Spotkanie z dyrekcją

Serdecznie zapraszamy do spotkania z naszą dyrektorką szkoły podstawowej. To wyjątkowa okazja, aby razem ocenić, czy nasza szkoła spełnia oczekiwania Waszej Rodziny. W trakcie spotkania będziemy mieli okazję porozmawiać o wszelkich istotnych kwestiach i odpowiedzieć na Wasze pytania.

Dla nas rozmowa z rodzicami jest kluczowym momentem, by uzgodnić wspólne wartości i przekonania oraz zapewnić, że Wasze oczekiwania pokrywają się z naszym podejściem do edukacji. Zależy nam na budowaniu partnerskich relacji z Rodzicami, dlatego zachęcamy do skorzystania z tej okazji i dołączenia do naszej szkolnej społeczności.

3. Spotkanie z wychowawcą

To możliwość zapoznania waszego dziecka z jego pierwszym i bardzo istotnym punktem kontaktu w szkole –  wychowawcą.

Podczas tego spotkania, oprócz możliwości zadania wszelkich pytań, wasze dziecko będzie miało okazję przyjrzeć się swojemu otoczeniu, zobaczyć klasę oraz poznać swoje przyszłe miejsce nauki i zabawy.

To moment, który tworzy początek nowej przygody i buduje poczucie bezpieczeństwa, zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców, stawiając podstawy do harmonijnego startu w świat szkolnych doświadczeń.

4. Podpisanie dokumentów

Po udanym spotkaniu z dyrektorką oraz po dokładnym zapoznaniu się z naszą szkołą, podpiszcie umowę i gotowe!

Witamy Was serdecznie na pokładzie naszej szkolnej społeczności. To symboliczny krok, który otwiera drzwi do fascynującego świata edukacji dla Waszych dzieci.

Cieszymy się, że dołączacie do nas i jesteśmy gotowi na wspólną przygodę w kształtowaniu dziecięcej wiedzy, umiejętności i wartości.

Poznaj przebieg naszej rekrutacji!

Proces rekrutacji w naszej szkole to nie tylko formalność, ale wyjątkowa okazja do wzajemnego zrozumienia i budowania partnerstwa między szkołą a rodziną. Dążymy do stworzenia atmosfery otwartości i zaufania, gdzie obie strony mają możliwość lepszego zrozumienia swoich oczekiwań i wartości. Naszym celem jest nie tylko wybór najlepszego dla dziecka miejsca edukacji, ale również znalezienie harmonii między filozofią szkoły a wartościami rodziny. Wierzymy, że ta wspólna refleksja i otwarta komunikacja są kluczowe dla stworzenia optymalnych warunków, które pozwolą każdemu dziecku rozwijać się w pełni.

Pliki do pobrania

Regulamin przedszkola

Completely iterate covalent strategic theme areas via accurate e-markets.

Wzór umowy

Completely iterate covalent strategic theme areas via accurate e-markets.

Logo przedszkola

Completely iterate covalent strategic theme areas via accurate e-markets.

I jeszcze coś

Completely iterate covalent strategic theme areas via accurate e-markets.

Kontakt

Zachęcamy do skontaktowania się z nami i odkrycia, jak możemy razem wspólnie dbać o rozwój i edukację Twojego dziecka. Nasza drużyna nie tylko oferuje wspaniałe miejsce nauki, ale także tworzy wspólnotę opartą na zrozumieniu i wsparciu. Czekamy na okazję, aby poznać Ciebie i Twoją rodzinę, oraz odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące naszej szkoły. Razem możemy zapewnić Twojemu dziecku inspirujące środowisko, w którym rozwijać się będą zarówno intelektualnie, jak i emocjonalnie. Skontaktuj się z nami, a wspólnie zbudujemy solidną podstawę dla przyszłości Twojego dziecka!

Sekretariat pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00

location_on
Chrześcijańskie Placówki im. Króla Dawida

ul. H. Cegielskiego 1, 61-862 Poznań

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole

Poznaj nasze media społecznościowe!

Instagram
Instagram
Instagram
Instagram
keyboard_arrow_up
pl_PLPolish