Slide 1
Rekrutacja trwa!

Pozostało kilka miejsc w grupie 3 i 4 latków!

Slide 2
Umów się na spotkanie

Poznaj nas, opowiedz nam o sobie i Twoim dziecku 🙂

Slide 3
Dołącz do nas!

Stań się częścią naszej przedszkolnej społeczności 🙂

previous arrow
next arrow

Wizja placówek im. Król Dawida

Jesteśmy chrześcijańską społecznością edukacyjną jako centrum nauczania, uczenia się i służenia, zbudowaną na biblijnych wartościach, wierze i zachowaniach.

Niepubliczne Przedszkole “Dawid” to przedszkole oferujące klasyczną edukację przedszkolną z uwzględnieniem autorskiego systemu wychowania i edukacji w świetle wartości chrześcijańskich. Przedszkole pracuje na podstawie programowej wychowania przedszkolnego, programach nauczania Nowej Ery, jest pod nadzorem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty a nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu posiadają pełne kwalifikacje do edukacji przedszkolnej.

WIZJA I MISJA W PRAKTYCE 

małe, kameralne grupy mające na celu zapewnienie indywidualnego kontaktu nauczyciela z dzieckiem,
rodzinna atmosfera, brak anonimowości,
– praca na jasnym systemie wychowawczym,
– bliski kontakt z wychowawcą i pracownikami przedszkola, którzy pracują zarówno nad edukacją, jak i postawami dziecka,
– zapewnienie dobrej edukacji przedszkolnej i prawidłowego startu szkolnego poprzez dydaktykę oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną i dbanie o wysokie kompetencje kadry pracującej z dziećmi,
– budowanie miejsca, którego głównym celem jest zbliżanie dzieci do radosnej, osobistej relacji z Bogiem i Jezusem oraz przybliżanie biblijnych prawd w bliski dziecku, radosny, kreatywny sposób – wierzymy, że wiara to przygoda.

Co jeszcze warto wiedzieć o naszym Przedszkolu:

 • zostało stworzone ponad dziesięć lat temu przez wierzących Rodziców, którzy pragnęli budować miejsce bezpieczne, zapewniające dobrą edukację i jednocześnie odnoszące się do chrześcijańskich wartości,
 • jest miejscem pozbawionym anonimowości – do Przedszkola przyjmujemy nie tylko dziecko, ale w pewnym sensie całą rodzinę, gdyż zapraszamy Rodziców do bycia aktywnymi uczestnikami naszej społeczności i zachęcamy do budowania relacji z innymi Rodzinami,
 • zapewnia klasyczną edukację przedszkolną, która umożliwia dziecku wsparcie przy dobrym starcie szkolnym,
 • zapewnia wnikliwą obserwację rozwoju dziecka i zapewnienie Rodzicowi informacji zwrotnej dotyczącej zarówno sukcesów, jak i wyzwań rozwojowych, które wymagają dodatkowego wsparcia,
 • uczęszczają do nas zarówno dzieci z rodzin katolickich, jak i protestanckich, przedszkole pracuje wyłącznie na treściach i prawdach wspólnych dla kościołów chrześcijańskich, szanujemy przynależność denominacyjną Rodzin, jednocześnie dbając o to, by przekazywane u nas prawdy i system wychowawczy opierał się wyłącznie na obszarach, które łączą Chrześcijan,
 • edukacja chrześcijańska zakłada, że nauczyciel jest wzorem, który pokazuje postawę naśladowania Chrystusa, dlatego zależy nam na tym, by nasza kadra rozwijała się zarówno od strony pedagogicznej, jak i budowała żywą relację z Bogiem,
 • tworzymy miejsce, w którym nasza kadra pracuje jako zespół, który zna swój cel i wspiera się w jego realizacji, pozytywne relacje pracowników tworzą pozytywną przestrzeń dla dzieci – wierzymy, że razem możemy zrobić więcej i działać lepiej,
 •  jesteśmy częścią grupy szkół – Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej im. Króla Dawida oraz Chrześcijańskiego Liceum – na stałe współpracujemy z tymi szkołami, a nasi absolwenci najczęściej wybierają po przedszkolu edukację w naszej szkole podstawowej.

Rekrutacja

KONTAKT – zadzwoń lub napisz do sekretariatu ( 61 870 17 88), sekretariat@dawid.edu.pl
), aby zgłosić potrzebę spotkania z dyrektorem lub zadać pytania, możesz też napisać bezpośrednio do p. wicedyrektor Donaty Góralczyk ( donata.goralczyk@dawid.edu.pl)

W ramach płatności za czesne można wybrać następujące rozwiązania:

I. CZESNE NALICZANE DNIAMI POBYTU TYGODNIOWO (nie dotyczy ZERÓWKI!)

1 dzień w tygodniu – 214,00 zł
2 dni w tygodniu – 336,00 zł
3 dni w tygodniu – 460,00 zł
4 dni w tygodniu – 580,0 zł
5 dni w tygodniu (pełen pobyt) – 695, 00 zł

II. CZESNE NALICZANE GODZINAMI POBYTU DZIECKA – dotyczy tylko pobytu 5 dni w tygodniu, nie dotyczy ZERÓWKI!

I BLOK: 7:30 – 12:00 – 435,00 zł
II BLOK: 7:30 – 13:30 (przed obiadem) – 535,00 zł
III BLOK: 7:30 – 14:30 (po obiedzie) – 580,00 zł
IV BLOK: 7:30 – 17:00 (pełen pobyt) – 695,00 zł

ZNIŻKI DLA RODZEŃSTW (dotyczą wyłącznie opcji pełnego czesnego bez zniżek godzinowych/dniowych)

I dziecko całość 695, 00 zł
II dziecko 80% -> 556,00 zł
III dziecko 50 % -> 347,50 zł
IV  i więcej dzieci 30% -> 208,50 zł

WPISOWE:

Dzieci 2-5 letnie – 850,00 zł (płatne w ciągu dwóch tygodni od daty podpisania umowy, możliwość rozłożenia na 2 lub 4 raty płatne w pierwszym roku edukacji)
Dzieci 6 letnie – 425,00 zł (możliwość rozłożenia na 2 raty płatne w pierwszym roku edukacji)

WYŻYWIENIE

– wyżywienie (w ofercie I i II śniadanie oraz obiad dwudaniowy) 12 zł -> INFORMACJE DLA RODZICÓW oraz INSTRUKCJA ZAMAWIANIA
– w wyżywieniu możliwe jest przynoszenie własnych obiadów, które pracownicy podają dzieciom,
– jeśli dziecko zostaje dłużej niż 15.30 należy spakować podwieczorek

INNE OPŁATY

– pakiet podręczników między 100 a 150 zł (zależy od cen wydawcy na dany rok) – możliwa inna kwota (niezależnie od placówki, ale od wydawcy)
– fundusz przedszkolny wyprawkowy – 50 zł na rok  (prezenty na urodziny, święta, nagrody dla dziecka)

MOŻLIWE PŁATNOŚCI W CIĄGU ROKU (nie zawsze)

– wycieczki autokarowe, kino, teatr – większość pokrywana z czesnego, ale zdarzają się wydarzenia dodatkowo płatne

“Społeczność ucząca się – przedszkole na miarę naszych czasów”.

Rozwój Niepublicznego Przedszkola

“Dawid”

TERMIN: 15.10.2020 – 14.10.2022

Kwota: 29 624 EUR

 

W niniejszym projekcie stawiamy sobie następujące cele:

 1. Wyposażenie wszystkich członków Rady Pedagogicznej w kompetencje do pracy w modelu “społeczności uczącej się”
 2. Wprowadzenie modelu “learning community” w całej naszej placówce od roku szkolnego 2021/2022
 3. Poszerzenie indywidualizacji pracy z każdym dzieckiem w metodologii „społeczności uczącej się”
 4. Wyposażenie nauczycieli-wychowawców w umiejętności potrzebne do wprowadzenia we wszystkich grupach przedszkolnych elementów nauczania dwujęzycznego (j. ang.)
 5. Wprowadzenie do pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej elementów metodyki M. Montessori, strategii “Outdoor Education”, nowych rozwiązań poznanych dzięki działaniom job shadowing
 6. Wprowadzenie nowych rozwiązań, metod, podejść, narzędzi w zakresie edukacji chrześcijańskiej w naszym przedszkolu

W prezentowanym projekcie odbędą się następujące mobilności:

 1. Job shadowing – trwające 5 dni roboczych działanie naszych nauczycieli w placówkach partnerskich:
  1. 2 nauczycieli w przedszkolu w Hiszpanii – obserwacja nauczania dwujęzycznego w poszczególnych grupach wiekowych w przedszkolu (j. ang.) i obserwacja pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w poszczególnych grupach wiekowych w przedszkolu.
  2. 2 nauczycieli w przedszkolu w Republice Czeskiej – obserwacja wykorzystywanych rozwiązań, metod, podejść, narzędzi w zakresie edukacji chrześcijańskiej oraz w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej w grupie dzieci młodszych (2,5 roku-4 lat) i obserwacja wykorzystywanych rozwiązań, metod, podejść, narzędzi w zakresie edukacji chrześcijańskiej oraz w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej w grupie dzieci starszych (5-6 lat).
 2. Szkolenie trwające 5 dni roboczych “LEARNING COMMUNITY IN CHRISTIAN SCHOOL” dla 8 osobowej kadry przedszkola- kurs połączony z warsztatami, w pierwszej kolejności prezentujący założenia koncepcji “Społeczności uczącej się” w placówkach edukacyjnych, następnie wspomagający proces wdrażania tego rozwiązania poprzez trening intrapsychiczny i interpersonalny; w dalszej kolejności przejście do ćwiczenia pracy w zespołach oraz do zaplanowania procesu wdrażania modelu w przedszkolu po powrocie z mobilności; ewaluacja pracy każdego uczestnika podczas kursu, zalecenia trenerów dla każdego uczestnika.
 3. Kurs 5 dniowy “MONTESSORI TEACHER TRAINING COURSE” dla 1 nauczyciela.
 4. Kurs 5 dniowy “ENVIRONMENTAL EDUCATION AND OUTDOOR EDUCATION IN NON-FORMAL SETTINGS” dla 1 nauczyciela.
 5. Kurs 7 dniowy “IMPROVING YOUR ENGLISH. INTENSIVE COURSE FOR TEACHERS, EDUCATORS AND EDUCATIONAL STAFF: INTERMEDIATE TO ADVANCED” dla wychowawców grup przedszkolnych w sumie 4 nauczycieli.

Zakładamy, że dzięki realizacji projektu:

 1. Nasze przedszkole zwiększy zakres i jakość indywidualnego podejścia do każdego dziecka – dzięki pracy w modelu “learning community”, w którym ścieżka rozwoju dziecka jest budowana indywidualnie, z celami i wskaźnikami sukcesu dobranymi indywidualnie do niego przez zespół, w skład którego wchodzą wszyscy pracownicy prowadzący z danym dzieckiem jakiekolwiek zajęcia.
 2. Dzieci szybciej i z większą trwałością będą uczyły się j. angielskiego.
 3. Dzieci będą rozwijać się nowe umiejętności – dzięki wprowadzeniu rozwiązań zaczerpniętych z metodyki M. Montessori, koncepcji “Outdoor Education”, dobrych praktyk naszych organizacji partnerskich; przełoży się to również na uatrakcyjnienie oferty przedszkola.
 4. Pogłębimy chrześcijański charakter edukacji w naszym przedszkolu – przez wprowadzenie nowych metod integrowania treści biblijnych z treściami programowymi edukacji przedszkolnej.
 5. W placówce zostanie wdrożony model pracy “learning community” – dzięki wyposażeniu pracowników dydaktycznych w odpowiednie kompetencje.
Menu