Nasze placówki

Każde dziecko jest niepowtarzalne i obdarowane wyjątkowymi talentami. Każde dziecko zasługuje na to, aby rozwijać się w atmosferze bezpieczeństwa, troski, szacunku i zaufania. Zarówno w obszarach edukacyjnych jak i wychowawczych oraz osobowościowych. Dlatego wspieramy każde dziecko w odkryciu i rozwinięciu posiadanych zdolności.

W naszym przedszkolu i szkołach stworzyliśmy bezpieczne środowisko stymulujące do uczenia się, zdobywania wiedzy i mądrości, aby każde dziecko mogło rozwinąć w pełni swój potencjał.

Skupiliśmy się na wzmacnianiu mocnych stron oraz pracą nad obszarami potrzebującymi wsparcia.

Nasze hasła przewodnie to:

MĄDROŚĆ – RELACJE – DOSKONAŁOŚĆ

ponieważ uczymy nie dla wiedzy, lecz dla życia.

Nasze wartości

Odkrywamy MĄDROŚĆ – szkoła jest „warsztatem życia” dla młodego człowieka. Pomagamy wykształcić umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Zaszczepiamy w uczniach pragnienie pogłębiania wiedzy i mądrości służących do zastosowania w życiu.

Budujemy RELACJE – budujemy dobre relacje na każdym poziomie szkolnej społeczności. Uważamy, że dobre relacje są podstawą dialogu, a to – podstawą uczenia się.

Osiągamy DOSKONAŁOŚĆ – pokazujemy naszym uczniom, że doskonałość jest drogą, a nie tylko celem. Podczas tej drogi wykonujemy powierzone zadanie najlepiej jak to możliwe, wykorzystując dostępne zasoby i umiejętności.