Placówki im. Króla Dawida

Wierzymy, że każde dziecko jest niepowtarzalne, obdarowane wyjątkowymi talentami. Pragniemy, aby w atmosferze bezpieczeństwa, troski, szacunku i zaufania rozwijało się w pełni w każdym z obszarów edukacyjnych, wychowawczych i osobowościowych. Wspieramy każde dziecko w odkryciu i rozwinięciu posiadanych zdolności, by odniosło sukces i zrealizowało wytyczone cele. Tworzymy środowisko stymulujące do uczenia się, zdobywania wiedzy i mądrości, aby każdy uczeń mógł rozwinąć w pełni swój potencjał. Skupiamy się na wzmacnianiu mocnych stron oraz pracy nad obszarami potrzebującymi zmiany i korekty. W ciągle zmieniającym się świecie zapewniamy stabilne warunki do wzrostu i rozwoju dziecka. Nasze hasła przewodnie to “Mądrość. Relacje. Doskonałość”, a cel to uczenie nie dla wiedzy, lecz dla życia.

Wartości

Budowanie relacji - dokładamy starań, aby budować dobre relacje na każdym poziomie w społeczności szkolnej. Uważamy, że właściwie budowane relacje są podstawą dialogu i uczenia się. Zerwanie relacji na jakimkolwiek poziomie uniemożliwia uczniom osiąganie w pełni zamierzonych celów.

Odkrywanie mądrości - szkoła, jako warsztat życia dla młodego człowieka ma pomóc mu wykształcić umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Pragniemy zaszczepić w uczniach umiejętność pozyskiwania wiedzy i mądrości służącej do zastosowania jej w życiu.

Dążenie do doskonałości -pokazujemy uczniom doskonałość jako drogę, w trakcie której wykonujemy powierzone zadania najlepiej jak to możliwe, wykorzystując dostępne nam zasoby i umiejętności. Unikamy pułapki perfekcjonizmu