Slide 3
Rekrutacja trwa!

Nie zwlekaj, umów się na rozmowę 🙂

Slide 1
Przyjdź do nas

Opowiedz nam o sobie, my opowiemy Ci o szkole

Slide 2
Edukacja to wspaniała przygoda!

Wyrusz z nami w tę niesamowitą podróż!

previous arrow
next arrow

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida powstała w 2006 roku. Od początku swojego istnienia w centrum stawia potencjał każdego dziecka z osobna i dopasowany do niego proces nauczania. Jako jedyna szkoła chrześcijańska w Poznaniu skupia społeczność chrześcijan z różnych kościołów i wspólnot z Poznania i okolic. Jest to szkoła niepubliczna działająca na prawach szkoły publicznej. W naszych placówkach:

– tworzymy bezpieczne środowisko, w którym dzieci rozwijają się w atmosferze troski, szacunku, zachęty i wzajemnego zaufania,
kameralne klasy zapewniają indywidualną relację nauczycieli z dziećmi,
– dbamy o najwyższy poziom edukacji,
– wykorzystujemy m.in. Metodę Dobrego Startu, Plan Daltoński, metodę projektową, dobre praktyki zaczerpnięte ze szkół partnerskich m.in. w Wielkiej Brytanii, Czechach i Australii,
– pomagamy uczniom w odkrywaniu i rozwijaniu talentów,
– otaczamy wsparciem całą Rodzinę,
– wierzymy w wychowanie – stawiamy dzieciom granice, uczymy szacunku do siebie i do innych, rozwijamy pasje dbając o fundament wartości chrześcijańskich,
– mamy autentyczną radość z naszej pracy, traktujemy ją jako powołanie,

– nie jesteśmy szkołą religijną, ale jesteśmy szkołą wielowyznaniową – uczęszczają do nas dzieci z Kościoła Rzymskokatolickiego oraz z kościołów ewangelicznych (protestanckich) – budujemy wyłącznie na treściach wspólnych dla Chrześcijan
-oferujemy szereg zajęć dodatkowych tj. szkoła sztuki, zajęcia w pracowni ceramicznej zajęcia umuzykalniające, zajęcia logopedyczne, zajęcia na basenie, klub szachowy                                                                                                                      -możliwość uczestnictwa w licznych kołach zainteresowań: kółko języka angielskiego, kółko matematyczne, kółko przyrodnicze, kółko informatyczne, kółko teatralne

Organem prowadzącym jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Edukacyjne, które prowadzi również Chrześcijańskie Liceum im. Króla Dawida oraz Niepubliczne Przedszkole Dawid. Stowarzyszenie wspiera również inne inicjatywy edukacyjne, w tym też misję w Ugandzie (www.wse.org.pl).

Wizja i misja

Wierzymy, że każde dziecko jest niepowtarzalne, obdarowane wyjątkowymi talentami. Pragniemy, aby w atmosferze bezpieczeństwa, troski, szacunku i zaufania rozwijało się w pełni w każdym z obszarów edukacyjnych, wychowawczych i osobowościowych. Wspieramy każde dziecko w odkryciu i rozwinięciu posiadanych zdolności, by odniosło sukces i zrealizowało wytyczone cele. Tworzymy środowisko stymulujące do uczenia się, zdobywania wiedzy i mądrości, aby każdy uczeń mógł rozwinąć w pełni swój potencjał. Skupiamy się na wzmacnianiu mocnych stron oraz pracy nad obszarami potrzebującymi zmiany i korekty. W ciągle zmieniającym się świecie zapewniamy stabilne warunki do wzrostu i rozwoju dziecka. Nasze hasła przewodnie to “Mądrość. Relacje. Doskonałość”, a cel to uczenie nie dla wiedzy, lecz dla życia.

Edukacja

Zindywidualizowany proces nauczania: klasy do 20 uczniów. 5 godzin języka angielskiego: 3 godziny podstawy, 2 godziny konwersacji czyli praktycznej nauki języka opartej na dialogu bez oceniania. Szkoły partnerskie:
The King’s School (Wielka Brytania) – placówka, z którą współpracujemy od 2013 r., czego owocem jest m.in. projekt pt. “Integrowanie programu nauczania z treściami biblijnymi, indywidualizacja pracy z uczniem i wysoka jakość dydaktyki – trzy główne obszary rozwoju w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej im. Króla Dawida w Poznaniu” finansowany przez Program “Erasmus+”, w ramach którego odbywają się wyjazdy kadry.
Pacific Hills Christian School (Australia) – szkoła, której kadra regularnie odwiedza nasze placówki i dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem, inspirując nauczycieli przedszkola i szkół im. Króla Dawida.
Krestanska zakladni skola a materska skola J.A. Komenskeho (Republika Czeska) – partner w wymianie dobrych praktyk w obszarze dydaktycznym, wychowawczym i administracyjnym. Szeroka oferta zajęć dodatkowych: rozwój uzdolnień i zainteresowań podczas zajęć fakultatywnych i kółek przedmiotowych.

Nowatorski sposób edukacji: prognozowane oceny są ustalane na początku roku szkolnego jako cel ucznia, a cały zindywidualizowany proces nauczania jest dostosowany do ich osiągnięcia. Przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach: dodatkowe zajęcia naukowe sprawiają, że nasi uczniowie chętnie biorą udział w różnego rodzaju konkursach.

Wychowanie

Ścisła współpraca wychowawców z rodzicami: jesteśmy przedłużonym ramieniem rodziców w procesie wychowania, dzięki czemu dzieci wzrastają w poczuciu zrozumienia i jedności.
Nowatorski system wychowawczy: stosujemy autorski system oceniania, który w procesie wychowania pomaga w kształtowaniu charakterów i postaw (Tygodniowa Karta Ucznia).
Nauczyciele z pasją i wartościami: zatrudniamy osoby, które w sercu mają pasję do nauczania, kochają dzieci, są otwarte na ich potrzeby, angażują się w proces nie tylko edukacyjny, ale i wychowawczy.
Domowa i przyjazna atmosfera: stworzyliśmy bezpieczne miejsce, przystosowane do tego, by odpowiedzieć na wszystkie potrzeby dzieci, gdzie nauczyciel jest tutorem oprowadzającym po świecie wiedzy, gotowym do indywidualnego zaangażowania w proces rozwoju każdego ucznia.

Projekty

 

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida w Poznaniu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, zatytułowany „Rozwój kompetencji kadry Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej im. Króla Dawida w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej, metodyki oraz mentoringu uczniów”

Projekt „Rozwój kompetencji kadry Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej im. Króla Dawida w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej, metodyki oraz mentoringu uczniów” odpowiada na potrzeby naszej placówki zdefiniowane w ramach Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły. Jego główne cele to: 1) podniesienie jakości nauczania i rewalidacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, 2) poszerzenie kompetencji kadry w zakresie coachingu, aby wspierać uczniów przez pogłębiony mentoring. Chcemy, aby nauczyciele przeszli kolejny etap szkolenia dla coachów, tak aby mogli rozwijać m.in. takie umiejętności uczniów: – otwierania się, lepszego komunikowania, prowadzenia dialogu; – realizacji złożonych projektów, pracy zespołowej; – swobodnego myślenia, wyciągania wniosków; – werbalizowania, wyrażania swoich uczuć, myśli i pragnień; – określania celów i wytrwałej ich realizacji. Główne działania projektowe to udział mobilności typu job shadowing, teaching assignment oraz udział w kursach II stopnia z zakresu umiejętności coachingowych. W działaniach tych wezmą udział nauczyciele, pedagodzy specjalni, nauczyciele wspomagający uczniów oraz tutorzy-coachowie uczniów pracujący w naszej placówce. Do rezultatów projektu zaliczamy zrealizowanie wszystkich celów opisanych wyżej, a także opublikowanie w otwartych zasobach edukacyjnych opisów metod, narzędzi, scenariuszy zajęć, materiałów audiowizuwalnych z instruktażowymi zajęciami i innych. W ostatniej fazie projektu przeprowadzone zostaną różnorodne działania upowszechniające rezultaty twarde projektu.

Przyznana kwota: 59 254,00 EUR.

Projekt trwa od 01.06.2018 – 31.05.2020 r.

Rekrutacja

Rodzice wypełniają wniosek o przyjęcie do szkoły i ankietę. Zeskanowane dokumenty należy wysłać na adres: sekretariat@dawid.edu.pl, a następnie w ciągu 14 dni dostarczyć do szkoły pocztą lub osobiście.

Dokumenty

Kontakt

Menu