Cel


Fundusz Stypendialny powstał w celu wspierania chrześcijańskiej młodzieży w zdobyciu wykształcenia na najwyższym poziomie. Chcielibyśmy, aby wierzący, pełniący ważne role w społeczeństwie mogli przynosić światło Ewangelii nowym pokoleniom Polaków i przemieniać ten kraj na chwałę Bożą i ku zbawieniu milionów z nich. Stypendystami mogą zostać młodzi wierzący ludzie posiadający szczególne talenty, nadzwyczajne ambicje i determinację w ich realizacji, a którym sytuacja finansowa uniemożliwia zdobycie upragnionego wykształcenia.

Rekrutacja 2019


Składanie wniosków stypendialnych - do 10 czerwca 2019 r. na adres e.mail: stypendia@dawid.edu.pl
Rozmowy kwalifikacyjne - między 24 czerwca a 5 lipca 2019 r.
Ogłoszenie decyzji - do 15 lipca 2019 r.

Dokumenty aplikacyjne


Pobierz wniosek
Pobierz regulamin

Jak wspierać Fundusz?


Finansowanie - przekazując środki pieniężne na konto Funduszu, które pozwolą na fundowanie kolejnych stypendiów dla naszej młodzieży.
Promowanie - możesz stać się przedstawicielem Funduszu na swoim terenie, który będzie promował jego działalność.
Modlitwa - to kluczowe, za każdą modlitwę jesteśmy szczególnie wdzięczni ponieważ ostatecznie to nasz Bóg jest sprawcą wszystkiego.


Wielkopolskie Stowarzyszenie Edukacyjne
Nr konta: 04 1020 4027 0000 1002 1503 6619

Kontakt:

stypendia@dawid.edu.pl


Chrześcijańskie Placówki im. Króla Dawida
ul. H. Cegielskiego 1
61-862 Poznań
tel. 61 870 17 88
E-mail: sekretariat@dawid.edu.pl
Podmiot prowadzący:
Wielkopolskie Stowarzyszenie Edukacyjne
Os. Wichrowe Wzgórze 10/17
61-674 Poznań
REGON 300265090
NIP 972 11 36 800