Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Edukacyjne z siedzibą w Poznaniu na osiedlu Wichrowe Wzgórza 10/17 prowadzące Chrześcijańskie Placówki im. Króla Dawida w (61-862) Poznaniu na ul. H. Cegielskiego 1.
2. W kwestiach związanych z ochroną danych możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: odo@dawid.edu.pl pod numerem telefonu 61 870 17 88, a także pisemnie na adres Chrześcijańskie Placówki im. Króla Dawida , ul. H. Cegielskiego 1, 61-862 Poznań z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu: kontaktowania się z Państwem za pomocą strony internetowej, dzięki której podajecie nam swój e-mail lub opcjonalnie numer telefonu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) umożliwienia Państwu pobrania z naszej strony wniosków o przyjęcie do naszych placówek: przedszkola, szkoły podstawowej gimnazjum lub wyboru kształcenia w formie edukacji domowej, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
4. Kategorie danych gdy kontaktujecie się Państwo z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email przekazujecie nam swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu. Dane zbierane w trakcie kontaktu lub korespondencji pomiędzy Państwem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie lub przesłanie Państwu informacji. podczas Państwa wizyty w naszym Serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, Zebrane dane wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych, dotyczących oglądalności Strony Internetowej oraz do administracji serwerem.
5. Twoje dane osobowe udostępniamy: W celu sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania naszej strony dane udostępniamy firmom hostingowym i informatycznym.
6. Państwa dane przechowywane będą przez nas: w przypadku zawarcia umowy Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy, czyli przez okres 10/6 lat, licząc od końca roku, w którym wygasa umowa. do czasu odwołania Twoje zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych macie Państwo prawo do: uzyskania dostępu do swoich danych; żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe i ich uzupełnienia jeżeli są one niekompletne; żądania usunięcia swoich danych osobowych (jeżeli udzielimy odmowy usunięcia to będzie to wynikać z prawnie uzasadnionych podstaw które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności); żądania ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach; powiadomienia przez administratora każdego odbiorcę, któremu ujawnił Państwa dane o zmianach dokonanych przez Państwa w danych osobowych (sprostowanie, usuniecie, ograniczenie); żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeżeli udzielimy odmowy to będzie to wynikać z prawnie uzasadnionych podstaw które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności) żądania przenoszenia danych (jeżeli udzielimy odmowy to będzie to wynikać z prawnie uzasadnionych podstaw które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności). W kwestiach realizacji powyższych praw możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: odo@dawid.edu.pl pod numerem telefonu 61 870 17 88, a także pisemnie na adres Chrześcijańskie Placówki im. Króla Dawida , ul. H. Cegielskiego 1, 61-862 Poznań z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.
8. Informacja o dobrowolności podania danych Podanie danych jest dobrowolne, lecz niepodanie wymaganych danych zablokuje wykonywania czynności, której te dane dotyczą.
9. Informacje o prawie cofnięcia zgody Wyrażenie zgód jest dobrowolne. Możecie Państwo każdą ze zgód cofnąć, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Wniesienia skargi do PUODO Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego czyli PUODO 11. PLIKI “COOKIES”
12. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
13. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
14. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje: * sesyjne
15. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
16. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
17. POSTANIOWIENIA KOŃCOWE
18. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
19. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Menu