Slide 1
Rekrutacja trwa!

Przyjdź i poznaj nas 🙂

Slide 2
Zapraszamy do działania

Jesteśmy dynamiczni i podejmujemy się różnych działań!

Slide 3
Relacje

czyli coś, na czym na zależy i o co dbamy 🙂

previous arrow
next arrow

O Liceum

Liceum jest częścią Chrześcijańskich placówek im. Króla Dawida w Poznaniu. Placówki im. Króla Dawida rozpoczęły działalność w 2006r. Szukasz dobrego liceum w stolicy Wielkopolski? Zależy Ci na dużej ilości zajęć z języka angielskiego? Nie chcesz siedzieć w zatłoczonych klasach? Uważasz, że istotne jest indywidualne podejście nauczycieli w procesie edukacji?

Nasze liceum mieści się tuż obok VIII LO i Liceum Marii Magdaleny. Mamy zaangażowaną kadrę, która profesjonalnie przygotuje każdego do matury i studiów, również tych zagranicznych. W tygodniowym planie zajęć czeka na naszych uczniów siedem godzin rozszerzonego języka angielskiego – w tym trzy w formie konwersacji prowadzonych przez naszego native speakera. Dodatkowo jedna godzina historii jest prowadzona w języku angielskim w formie pasjonującego kółka zainteresowań. Dodatkowo każdy uczeń może zadeklarować wybór jeszcze jednego przedmiotu według indywidualnych potrzeb w formie rozszerzonej od 2 klasy. Nauczyciele są tu dla ucznia – budują relacje i motywują do odkrywania pasji, co skutkuje przemyślanym wyborem studiów i kariery zawodowej. Mamy kameralne klasy liczące maksymalnie 20 uczniów. Dobra atmosfera zbudowana w oparciu o etykę chrześcijańską sprawia, że nasi uczniowie z radością i wdzięcznością wspominają czas nauki w naszej szkole.

Rekrutacja

Rekrutacja do Chrześcijańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Dawida 2022/2023

Chrześcijańskie Liceum Ogólnokształcące im. Króla Dawida, którego Organem Prowadzącym jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Edukacyjne prowadzi rekrutację na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. Nauka w Liceum odbywać się będzie w samym centrum Poznania w budynku przy ul. Cegielskiego 1. Uczniem szkoły może zostać absolwent ośmioletniej szkoły podstawowej, który pomyślnie przejdzie procedurę rekrutacji.

Warunki rekrutacji:
Kandydat w procesie rekrutacji może uzyskać maksymalnie 100 punktów z czego:
• 55 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej,
• 45 pkt ze średniej z następujących przedmiotów: j. polski, j. angielski, matematyka , zachowanie ( tylko dla uczniów stacjonarnych) z dostarczonego wykazu ocen z pierwszego półrocza ósmej klasy szkoły podstawowej.

Uczniem szkoły może zostać absolwent ośmioletniej szkoły podstawowej, który:
• uzyska w procesie rekrutacji minimum 55 punktów,

Kandydat składa wniosek o przyjęcie do Liceum. Ponadto, po zakończeniu nauki w klasie 8 kandydat załącza: 1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 2. zaświadczenie z OKE dot. Egzaminu Ósmoklasisty. Zeskanowane dokumenty należy wysłać na adres: sekretariat@dawid.edu.pl, a następnie w ciągu 14 dni dostarczyć do szkoły.

Przy podpisywaniu umowy rodzice składają deklarację, co do wyboru profilu nauczania. Uruchomione zostaną profile:
– matematyczno-informatyczny,
– humanistyczny
– w zależności od zainteresowania będą brane pod uwagę inne profile.

Opłata za naukę

Nauka w Chrześcijańskim Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Dawida jest odpłatna. Czesne w wysokości 1350 zł ( słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) płatne w 12 miesięcznych ratach. Możliwe jest skorzystanie z zniżek za płatności za rok z góry. Opłata wpisowa wynosi 1500,00 zł..

Dokumenty