Chrześcijańskie Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Dawida
w Poznaniu

Chrześcijańskie Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Dawida w Poznaniu

Każdy uczeń jest niepowtarzalny i obdarowany wyjątkowymi talentami.

Uczymy myśleć.

Uczymy myśleć

Poznaj nasze liceum!

Pozwólcie dzieciom
przychodzić do Mnie,
nie zabraniajcie im;
do takich bowiem należy
królestwo Boże.

Jezus

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im;
do takich bowiem należy królestwo Boże.

Jezus

Witamy w Chrześcijańskim Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Dawida, miejscu, gdzie edukacja idzie w parze z wartościami chrześcijańskimi, tworząc unikalne środowisko dla rozwoju młodych umysłów i serc. Nasza szkoła to nie tylko instytucja edukacyjna, ale również społeczność, w której kładziemy nacisk na kształtowanie uczniów jako ludzi o silnych wartościach moralnych i proaktywnej postawie. 

Nasi nauczyciele to profesjonaliści, pełni pasji i zaangażowania w przekazywanie wiedzy oraz kształtowanie charakteru uczniów. Dzięki temu każdy uczeń i uczennica traktowani są podmiotowo. Wspieramy ich wszechstronny rozwój – dydaktyczny, emocjonalny i społeczny. Inspirują nas fińskie wzorce edukacji, które łączą wysoki poziom nauczania z dbałością o dobrostan psychiczny ucznia/uczennicy. 

System S.T.E.A.M.
oraz
profile Sokrates i Newton

Nasze liceum oferuje innowacyjny system edukacji oparty na metodzie S.T.E.A.M., który skupia się na kompleksowym rozwoju ucznia. S.T.E.A.M. to skrót od Science (nauka), Technology (technologia), Engineering (inżynieria), Arts (sztuka) i Mathematics (matematyka). Łącząc te dziedziny, uczniowie mają szansę spojrzeć na świat z różnych perspektyw, co sprzyja lepszemu zrozumieniu złożonych zjawisk naukowych i technologicznych.

W ramach S.T.E.A.M. oferujemy także dwa unikatowe profile rozszerzeń: Sokrates i Newton.

SOKRATES

Profil Sokrates skierowany jest ku humanistyce i naukom społecznym, otwierając uczniom drzwi do historii, filozofii, socjologii czy psychologii.

Uczestnictwo w profilu Sokrates pozwala na zgłębianie głębszych kontekstów historycznych, analizę społeczeństwa oraz rozwój umiejętności krytycznego myślenia i argumentacji.

NEWTON

Profil Newton skupia się na ścisłych naukach, umożliwiając uczniom pogłębienie wiedzy z matematyki, fizyki, chemii oraz innych dziedzin związanych z naukami przyrodniczymi.

Uczniowie tego profilu mają szansę zgłębiać tajniki światła, materii, czy równań różniczkowych, rozwijając jednocześnie umiejętności analitycznego myślenia i eksperymentowania.

Dzięki wyborowi jednego z tych dwóch profilów, uczniowie mają szansę pogłębić swoją wiedzę i zainteresowania, dostosowując swój program nauczania do własnych preferencji oraz przyszłych planów zawodowych.

Profilowanie w liceum to nie tylko szansa na rozwój w wybranej dziedzinie, ale także okazja do odkrywania pasji i kształtowania własnej ścieżki edukacyjnej.

Czy wiesz, że…?

W 2023 roku 90% naszych uczniów klasy maturalnej otrzymało renomowany i uznawany na całym świecie certyfikat językowy Cambridge English Qualifications. 

Czy wiesz, że…?

W 2023 roku 90% naszych uczniów klasy maturalnej otrzymało renomowany i uznawany na całym świecie certyfikat językowy Cambridge English Qualifications. 

W nauczaniu nie skupiamy się jedynie na wiedzy z podręczników. Kładziemy nacisk na kształtowanie kompetencji przekrojowych i wykorzystujemy model edukacji STEAM, w którym istotna jest między innymi praca metodą projektu, badawcze podejście, angażowanie uczniowskiej kreatywności i kształtowanie odwagi w doświadczaniu – zarówno na lekcji matematyki, chemii, jak i na zajęciach z historii czy języka angielskiego.

W naszym liceum stawiamy również na rozwijanie kompetencji językowych oraz na współpracę międzynarodową. Nieodłączną częścią naszych działań są konwersacje z native speakerem i projekty Erasmus+. Nasi uczniowie osiągają wysoki poziom kompetencji językowych i możliwość spotkania – fizycznie lub online – z kolegami i koleżankami z takich krajów jak Finlandia, Węgry, Czechy, Niemcy, a nawet Australia. 

Drodzy Uczniowie
(oraz Rodzice ?)

Drodzy Uczniowie
(oraz Rodzice ?)

Witam Was serdecznie w naszym liceum, miejscu, w którym każdy uczeń i uczennica może rozwijać swój potencjał w atmosferze wzajemnego szacunku i radości z nauki, jednocześnie kształtując swój charakter w oparciu o biblijne wartości. Co jest dla nas najważniejsze? 

01

Po pierwszew naszym liceum priorytetem jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także rozwijanie kompetencji przyszłości. Wykorzystując model edukacji STEAM, stawiamy na naukę poprzez działanie. Chcemy, żebyście zdobywali praktyczne umiejętności i rozwijali kreatywne myślenie. Elementy dwujęzyczności i projekty Erasmus+ wzbogacają ten proces, otwierając przed Wami nowe perspektywy i umożliwiając swobodną komunikację w międzynarodowym środowisku.  

02

Po drugiewierzymy, że samorozwój i dbałość o relacje to klucze do prowadzenia spełnionego życia. Nasze liceum nie tylko da Wam solidne podstawy edukacyjne. Będziemy Was też inspirować do aktywnego poszukiwania własnych zainteresowań, wytyczania sobie ambitnych celów i dążenia do ich osiągnięcia. Mówimy „do dzieła, młodzieży!”, bo chcemy zachęcać swoich uczniów do podejmowania inicjatywy i angażowania się w projekty społeczne oraz samorządowe. My chętnie towarzyszymy Wam w tej podróży i wskazujemy narzędzia oraz możliwości. Pragniemy, aby nasi absolwenci byli nie tylko indywidualnie kompetentni, ale również zdolni do współpracy i rozumienia potrzeb innych. 

03

Po trzeciechcemy, aby nasze liceum było dla Was nie tylko miejscem intensywnej nauki, ale także bezpiecznym i wspierającym środowiskiem. Inspirujemy się fińskim modelem edukacji, kładąc nacisk na równowagę między wysokimi standardami w nauce, a dbałością o dobrostan psychiczny. Jako szkolna społeczność dążymy do tworzenia atmosfery współpracy, w której każdy z Was może rozwijać się nie tylko intelektualnie, ale także emocjonalnie.

Serdecznie zapraszam Was do dołączenia do naszej społeczności, w której stawiamy na wieloaspektowy rozwój, kładąc nacisk na biblijne wartości, kreatywną współpracę i wyposażanie naszych uczniów w praktyczne umiejętności. 

Z wyrazami szacunku,

Fabiola Janiszewska
Fabiola Janiszewska

Wicedyrektorka Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Dawida w Poznaniu

Poznaj naszą ofertę!

Współpraca z Rodzicami

W jaki sposób Liceum współpracuje z rodzicami, aby w pełni realizować swoją misję edukacyjną?

Współpraca z rodzicami naszych uczniów jest dla nas niezwykle istotną częścią procesu edukacyjnego. Jesteśmy przekonani, że efektywna edukacja to taka, w którą jest zaangażowana cała rodzina. Dlatego już w czasie rozmowy rekrutacyjnej staramy się nawiązać dobre relacje z rodzicami, a później w toku edukacji włączamy ciągłą komunikację na temat rozwoju dziecka poprzez spotkania rodziców z nauczycielami i spotkania uczeń-rodzic-wychowawca klasy (tzw. trójstronne) oraz wspólne eventy szkolne. Ważnym elementem komunikacji z rodzicami są także narzędzia takie jak newsletter szkolny oraz fanpage, na którym codziennie publikujemy ciekawe informacje dot. życia szkoły. Dużą rolę w naszej szkole odgrywa współpraca Dyrekcji z Radą Rodziców, która ma wpływ na to co się dzieje w placówkach i często staje się inicjatorem wydarzeń szkolnych. 

Podstawy Etyczne

Jak chrześcijańska etyka wpływa na kulturę i życie codzienne w Liceum?  

W dzisiejszym świecie młodzi ludzie często są pozbawieni fundamentów etycznych, co sprawia, że czują się niepewnie i brakuje im narzędzi do podejmowania życiowych wyborów. Dzięki silnemu osadzeniu w etyce chrześcijańskiej wiedzą, gdzie stawiać granice i jak mądrze podejmować decyzje, również te dotyczące przyszłości zawodowej. To wpływa również na ich codzienność – okazywanie szacunku do drugiego człowieka, kulturę osobistą i gotowość do służenia tym, którzy są słabsi. Praktycznym przykładem takiej etyki mogą być akcje społeczne, jakie nasza młodzież inicjuje i rozwija, jak np. poranna kawa i herbata dla przechodniów czy wsparcie dla organizacji charytatywnych. 

Przygotowanie do Studiów

Jakie konkretne strategie i programy Liceum oferuje, aby przygotować uczniów do matury i pomóc im w dostaniu się na wymarzone studia, zarówno krajowe, jak i zagraniczne? 

Profil edukacyjny szkoły oparty jest na trzech filarach: projekcie dwujęzyczności, metodzie STEAM oraz dwóch profilach rozszerzeń: NEWTON i SOKRATES. Model STEAM w edukacji oznacza połączenie pięciu dziedzin, którymi są:

  • S – Science – nauka,
  • T – Technology – technologia,
  • E – Engineering – inżynieria,
  • A – Arts – sztuka,
  • M – Mathematics – matematyka.

Połączenie przedmiotów artystycznych z przedmiotami ścisłymi, takimi jak matematyka czy fizyka pozwala uczniowi przyjrzeć się z innej, bardziej przyjaznej perspektywy występującym w tych dziedzinach nauki prawom, regułom czy obliczeniom. W tym modelu pracy dydaktycznej stawiamy na interdyscyplinarność, która jest kluczem do przygotowania na współczesny rynek pracy.  Uczeń nie jest już tylko „automatem”, w który wdrukowywana jest wiedza wedle jakiegoś schematu, ale staje się wynalazcą, projektantem i chłonie to, nad czym pracuje wspólnie z nauczycielem i kolegami, w bardziej kreatywny sposób. Dzięki metodzie STEAM kształcimy uczniów zdolnych do podejmowania przemyślanego ryzyka, chętnych uczenia się przez doświadczenie, wytrwałych w rozwiązywaniu problemów, chętnych do współpracy i działających poprzez proces twórczy.  

Nauka Języka Angielskiego

Czy szkoła oferuje dodatkowe możliwości nauki języka angielskiego ponad wymagane programy nauczania? 

Wszyscy uczniowie są przygotowywani do rozszerzonej matury z języka angielskiego i mają zwiększoną ilość godzin języka angielskiego. Ponadto dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia z konwersacji w języku angielskim prowadzone przez native speakera. W przypadku klas większych niż 10-osobowe dzielimy grupę na dwie według poziomu zaawansowania znajomości języka. Dodatkowo raz w tygodniu nasz native speaker prowadzi zajęcia z historii w języku angielskim. Przygotowujemy też chętnych uczniów do uzyskania renomowanego i uznawanego na całym świecie certyfikatu językowego Cambridge English Qualifications. Wszyscy uczniowie naszych klas maturalnych, którzy podeszli do egzaminów Cambridge uzyskali certyfikaty. 

Klasy i Atmosfera

W jaki sposób kameralne klasy wpływają na jakość nauczania i atmosferę w szkole? 

Dzięki temu, że nasze liceum jest niewielkie, uczniowie traktują szkołę jako naturalne przedłużenie domu. Wszyscy się znają po imieniu, nie ma mowy o anonimowości i panuje atmosfera troski o siebie nawzajem. Domowa atmosfera jest czynnikiem niezwykle sprzyjającym procesowi edukacyjnemu. Badania naukowe jasno wskazują, że stres jest czynnikiem mocno ograniczającym nasze możliwości poznawcze. Uczeń, który się czuje dobrze psychicznie ma otwartość na proces uczenia się i czerpie z niego radość. 

Dostosowywanie Programu Nauczania

Jak Liceum dopasowuje program nauczania do indywidualnych potrzeb i pasji uczniów? 

Każdy uczeń może w ramach jednej klasy wybrać jeden z dwóch profili nauczania: NEWTON lub SOKRATES.

Profil NEWTON to wybór rozszerzeń z przedmiotów: język angielski + matematyka + fizyka/geografii. Ma on przygotować naszego absolwenta do podjęcia studiów politechnicznych lub ekonomicznych.

Profil SOKRATES to wybór rozszerzeń z przedmiotów: język angielski + język polski + historia/WOS. Jest to kierunek dla uczniów planujących studia humanistyczne. W ramach tego profilu istnieje możliwość pozostania na wyborze dwóch przedmiotów rozszerzonych: języka angielskiego i polskiego, bez dobierania trzeciego przedmiotu, dla tych uczniów, którzy planują zdawać na kierunki artystyczne: aktorskie, plastyczne czy muzyczne. 

Wsparcie Psychologiczne

Jakie wsparcie psychologiczne jest dostępne dla uczniów, zwłaszcza tych, którzy mogą borykać się z presją czy stresem związanym ze szkołą i nauką?  

Przewidziany jest regularny czas warsztatów z psychologiem szkolnym, które mają na celu rozwijanie umiejętności pracy w grupie czy zadbanie o swój rozwój emocjonalny. Psychologowie pełnią także dyżury, więc uczniowie mogą do nich przyjść w każdym tygodniu, by porozmawiać o wyzwaniach, jakie mają. 

Cennik

Pod poniższym linkiem możecie zobaczyć Cennik, gdzie szczegółowo opisane są wszystkie koszty związane z uczestnictwem w naszym liceum.

Czesne obejmuje wszystkie wymienione opcje w ofercie, zapewniając uczniom pełny dostęp do wszystkich działań i programów. Ponadto, oferujemy zniżki dla rodzeństwa, aby uczynić edukację w naszym liceum bardziej dostępną dla wszystkich rodzin.

?? Zobacz aktualny cennik liceum.

Poznaj nasze autorskie projekty edukacyjne!

King David Business Week

King David Business Week to wyjątkowe wydarzenie, które odbywa się w naszym liceum, poświęcone edukacji z zakresu przedsiębiorczości i marketingu.

Nasz autorski program zapewnia uczniom niepowtarzalną możliwość praktycznego poszerzania wiedzy i umiejętności. Podczas King David Business Week uczniowie uczestniczą w praktycznych warsztatach i wykładach prowadzonych przez ekspertów z różnych dziedzin (przedsiębiorcy, specjaliści od marketingu, twórcy internetowi, aktorzy, pracownicy fundacji itd).

Program oparty jest na metodzie Problem Based Learning, angażującej uczniów w proces zdobywania wiedzy poprzez samodzielne rozwiązywanie rzeczywistych problemów – nierzadko dalece wykraczających poza ich wiedzę. Dzięki temu uczniowie zdobywają nie tylko teorię, ale także praktyczne umiejętności.

W ramach King David Business Week uczniowie pracują w grupach, co pozwala im na naukę współpracy, komunikacji i podejmowania decyzji w dynamicznym środowisku.

Na zakończenie tygodnia, uczniowie prezentują swoje projekty przed publicznością, co stanowi nie tylko wyzwanie, ale także ważne doświadczenie.

Uczniowie podejmują tematy związane z przedsiębiorczością, ale także z promocją działalności charytatywnej prowadzonej przez organizacje pozarządowe – NGO.

To doskonała okazja dla uczniów, aby zmierzyć się z realnymi problemami i pracować nad autentycznymi przypadkami biznesowymi.

@toffiecrisp @liceum_Dawid zaprosiło mnie do siebie w roli JURORA! (material reklamowy) #szkola #liceum #juror #buisnessweek ♬ Roxanne - Instrumental - Califa Azul

King David ARTsDay

Poprzez uczestnictwo w King David ARTsDay młodzież ma szansę rozwijać umiejętności miękkie, takie jak współpraca, kreatywność, wrażliwość oraz samodyscyplina, które są niezbędne w dzisiejszym świecie pracy, ale przede wszystkim w szczęśliwym życiu osobistym.

Ponadto, kontakt z różnorodnymi formami sztuki może otworzyć drzwi do nowych pasji i zainteresowań, które mogą przyczynić się do odkrywania własnego potencjału i drogi życiowej. Dlatego też, inwestowanie w edukację artystyczną staje się nie tylko sposobem na rozwijaniem się jako jednostka, ale także na budowaniu społeczeństwa pełnego kreatywnych i wrażliwych obywateli, gotowych przyczynić się do pozytywnych zmian w świecie.

King David ARTsDay to wyjątkowe spotkania, które odbywają się co miesiąc i poświęcone są sztuce w najszerszym tego słowa znaczeniu. Podczas tych spotkań uczniowie mają możliwość eksplorowania różnych form twórczości poprzez praktyczne działania artystyczne.

Naszym celem jest rozwijanie umiejętności interpretacji dzieł sztuki, zrozumienia procesu twórczego oraz kształtowanie wrażliwości na piękno. Chcemy, aby młodzież znalazła w sztuce sposób na odpoczynek i relaks, a także na rozwijanie kreatywności i wrażliwości – umiejętności bardzo pożądanych w dzisiejszym świecie, gdzie dominują sztuczna inteligencja i media społecznościowe.

Wiemy też, że kontakt z tradycyjnymi technikami artystycznymi, takimi jak malowanie czy praca z gliną, ma ogromną wartość terapeutyczną, pozwalającą na wyciszenie, uspokojenie i otwarcie na piękno otaczającego nas świata.

King David ARTsDay to nie tylko okazja do eksplorowania różnych form twórczości, ale także do odkrywania głębszych wartości płynących z obcowania ze sztuką. Tworzenie i interpretacja dzieł sztuki nie tylko rozwijają wyobraźnię i kreatywność, ale także uczą wyrażania emocji i refleksji nad światem wokół nas.

Te umiejętności są niezwykle ważne nie tylko teraz, gdy młodzież staje w obliczu wyzwań współczesnego świata, ale także w ich przyszłym dorosłym życiu.

Zrozumienie sztuki i procesu twórczego może pomóc w radzeniu sobie z złożonością rzeczywistości, rozwijaniu empatii i otwartości na wyzwania świata.

Poznaj naszą kadrę!

Dale Tylor

nauczyciel konwersacji

Pan Dale potrafi się wcielić w każdą rolę – raz jest ułanem, w pełnym umundurowaniu, a innym razem Szalonym Kapelusznikiem. Jest pasjonatem historii i znakomitym, kreatywnym nauczycielem konwersacji z języka angielskiego. Licealiści chętnie przegadują z nim całe godziny i zawsze z radością idą na jego zajęcia do „sali kanapowej”. Czasem można tam trafić na prawdziwą brytyjską herbatkę.

Piotr Słomczewski

wychowawca, plastyk

Pan Piotr jest człowiekiem o wielkim sercu i poczuciu humoru. To pełen cierpliwości myśliciel, którego uczniowie znają jako jednego z tych nauczycieli, z którymi zawsze można porozmawiać. Podczas zajęć z plastyki czy naszych autorskich ARTs Dayów potrafi wciągnąć licealistów w świat kreatywności, obrazów i znaczeń.

Bernadetta Manyś

historyczka, prof. dr hab. UAM

Pani Benia wnosi do naszego liceum całe swoje doświadczenie wynikające z pracy na uczelni. Stawia uczniom ambitne cele. Jednocześnie jest osobą pełną ciepła, gotową wysłuchać uczniów i wspólnie z nimi znaleźć sposób na rozwój ich wiedzy historycznej i umiejętności pracy z tekstami źródłowymi.

Tomasz Zięty

matematyk

Pan Tomek to nauczyciel-pasjonat. W jego pracy aspekt dydaktyczny i wychowawczy idą ze sobą w parze – nie są dwoma odrębnymi światami. Znajdzie sposób, żeby wytłumaczyć matematykę każdemu i zrobi to z uśmiechem. Uczniowie wiedzą, że na jego lekcjach przykładów będzie dużo, że mogą zadawać pytania, by lepiej zrozumieć materiał i że na przerwie mogą liczyć po prostu na miłą rozmowę.

Czy wiesz, że…?

W naszym liceum co roku odbywa się Business Week. To nasz autorski projekt, dzięki któremu poprzez pracę grupową, warsztaty i wykłady z ekspertami zaliczany jest przedmiot „biznes i zarządzanie”. 

Czy wiesz, że…?

W naszym liceum co roku odbywa się Business Week. To nasz autorski projekt, dzięki któremu poprzez pracę grupową, warsztaty i wykłady z ekspertami zaliczany jest przedmiot „biznes i zarządzanie”. 

Julia Kowalczyk

pedagog specjalny

Pani Julia to kobieta-rakieta, która zna się na tym, co robi. Organizuje prace zespołu specjalistycznego naszego liceum. Posiada szeroką wiedzę i niespożyte pokłady empatii oraz kreatywności we wspieraniu naszych uczniów, a oni obdarzają ją dużym zaufaniem.

Poznaj naszych uczniów!

W naszym liceum, uczniowie są sercem społeczności edukacyjnej. Jesteśmy głęboko przekonani, że każdy z naszych uczniów ma potencjał, który zasługuje na rozwinięcie. Dlatego też, każdy uczeń jest dla nas ważny, a naszym celem jest nie tylko dostarczanie wiedzy, ale także kształtowanie ich charakterów i postaw. Wierzymy, że nasza szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale także przestrzeń, w której nasi uczniowie rosną, uczą się, dojrzewają i stają się lepszymi ludźmi. Dlatego tak bardzo cenimy każdego z naszych uczniów i troszczymy się o ich wszechstronny rozwój.

Uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst,

Uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst, uzupełnić tekst,

Funkcją edukacji jest nauczenie intensywnego i krytycznego myślenia. Inteligencja plus charakter – oto cel prawdziwej edukacji.

Martin Luther King

Poznaj nasze wartości!

W naszym liceum kładziemy nacisk na współpracę z rodziną jako fundamentalną dla kształtowania charakteru ucznia. Wierzymy, że wychowanie to zadanie łączące wysiłki szkoły i rodziny, które opierają swoje życie na wartościach chrześcijańskich. Tworząc warunki do wszechstronnego rozwoju fizycznego, społecznego, emocjonalnego, intelektualnego i duchowego, dążymy do tego, aby spójne wartości w domu i w szkole stanowiły fundament dla przyszłego sukcesu każdego ucznia.

Czy wiesz, że…?

Od 5 lat jesteśmy zaangażowanymi uczestnikami programu Erasmus+. Współpracujemy, uczymy się i odwiedzamy wraz ze szkołami partnerskimi z Finlandii, Czech i Węgier. 

Czy wiesz, że…?

Od 5 lat jesteśmy zaangażowanymi uczestnikami programu Erasmus+. Współpracujemy, uczymy się i odwiedzamy wraz ze szkołami partnerskimi z Finlandii, Czech i Węgier. 

Wierzymy, że kształtowanie charakteru, cenione zarówno przez Boga, jak i innych ludzi, jest istotnym celem naszej pracy edukacyjnej. Tworzenie solidnego fundamentu wartości i postaw, które towarzyszą uczniom zarówno w najlepszych, jak i w najtrudniejszych momentach życia, jest dla nas priorytetem. Jesteśmy przekonani, że właśnie w trudnych sytuacjach kształtuje się charakter, dlatego stawiamy na rozwijanie wytrwałości, empatii i odpowiedzialności u naszych uczniów.

ROZWÓJ

ROZWÓJ

Wierzymy w holistyczny, czyli całościowy rozwój naszych uczniów. Oznacza to, że dbamy nie tylko o ich intelektualny rozwój, ale także o rozwój emocjonalny, społeczny i fizyczny. Zachęcamy naszych uczniów do eksplorowania różnych dziedzin życia, próbowania nowych rzeczy i nieustannego dążenia do doskonałości. Naszym celem jest wspieranie Cię w odkrywaniu swoich możliwości oraz rozwijaniu pełnego potencjału, abyś mógł osiągać sukcesy zarówno w szkole, jak i w życiu osobistym i zawodowym.

RELACJE

RELACJE

W naszym liceum kładziemy duży nacisk na budowanie zdrowych relacji między uczniami i nauczycielami. Tutaj szacunek, empatia i zrozumienie dla innych są nieodłącznymi elementami naszej społeczności. Uczymy, jak komunikować się, rozwiązywać konflikty i współpracować z różnorodnymi osobami. To istotna część naszej edukacji. Dążymy do tego, aby każdy uczeń potrafił wykorzystać mocne strony siebie i swoich kolegów, wspólnie tworząc zgrany zespół, gotowy do osiągania wspólnych celów i sukcesów.

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Uczniów, nauczycieli i rodziców.  Razem tworzymy zespół, którego celem jest rozwój każdego z naszych uczniów. Współpraca to nie tylko praca nad projektami czy zadaniami, to także dzielenie się pomysłami, doświadczeniem i wsparciem. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice tworzą wspólnie atmosferę, gdzie każdy ma swoje miejsce i wpływa na kształt naszej szkoły. To właśnie współpraca sprawia, że osiągamy więcej i uczymy się od siebie nawzajem. 

ZAANGAŻOWANIE

ZAANGAŻOWANIE

Proaktywna postawa, kreatywność i gotowość do służenia innym, to cechy, które pozwalają wiele osiągnąć. Chcemy abyś jako nasz uczeń działał, włączał się w projekty i szkolne inicjatywy. Czas szkoły średniej to świetny moment na to, żeby próbować robić rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiłeś, nie robiłaś i rozwijać te umiejętności, w których chcesz nabrać większej wprawy. Do dzieła! 

SUMIENNOŚĆ

SUMIENNOŚĆ

Umiejętność brania odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie to ważna i cenna rzecz. W naszym LO uczymy się, że nasze decyzje mają wpływ nie tylko na nas samych, ale także na innych i nasze otoczenie. Chcemy być pozytywnym wpływem dla naszej szkoły i lokalnej społeczności. Wierzymy, że każdy z nas ma moc sprawczą, aby tworzyć pozytywny wpływ na świat wokół nas. 

MĄDROŚĆ

MĄDROŚĆ

W korzystaniu z nowych technologii i w codziennych decyzjach. Pragniemy byś jako nasz uczeń zadawał sobie pytania o to: Co jest dla mnie dobre, budujące, rozwijające? Co jest dla mnie ważne? Chcemy byś jako nasz absolwent czuł się pewniej w swoich wyborach i decyzjach – czy to odnośnie tego, ile czasu spędzasz przed ekranem telefonu komórkowego, czy odnośnie wyboru swojej dalszej życiowej ścieżki. 

Chrześcijańska Edukacja im. Króla Dawida, to nie tylko Liceum!

Poznaj nasze pozostałe placówki!

Dzięki posiadaniu przedszkola, szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w jednym kompleksie edukacyjnym, zapewniamy waszym dzieciom kompleksową, bezpieczną i stabilną ścieżkę edukacyjną na wszystkich etapach ich rozwoju. Ta spójna struktura umożliwia ścisłą współpracę między nauczycielami, tworząc spójne środowisko sprzyjające pełnemu spektrum ich nauki i rozwoju. To nie tylko miejsce edukacji, lecz także przestrzeń, w której kładziemy nacisk na budowanie fundamentów wiedzy, umiejętności oraz wartości niezbędnych do pełnego spełnienia potencjału każdego ucznia.

school

Przedszkole

Przedszkole oparte na wartościach chrześcijańskich to miejsce, gdzie najmłodsi odkrywają radość nauki i wzrastają w atmosferze bezpieczeństwa i wsparcia. Wspieramy rozwój maluchów nie tylko intelektualnie, ale również duchowo i emocjonalnie, kształtując ich charaktery zgodnie z naukami miłości, szacunku i wspólnoty. Nasze przedszkole to nie tylko przestrzeń edukacyjna, ale także wspólnota, w której dzieci uczą się w atmosferze miłości i zrozumienia. Jesteśmy dumni, że możemy być przewodnikami w pierwszych krokach edukacyjnych najmłodszych, wprowadzając je w fascynujący świat wiedzy i chrześcijańskich wartości.

school

Szkoła
Podstawowa

Nasza chrześcijańska szkoła podstawowa to miejsce, gdzie edukacja łączy się z wartościami wiary. Inspirujemy uczniów do rozwijania swojego potencjału, kierując się zasadami chrześcijańskimi. Wspieramy rozwój ducha, umysłu i ciała, kształtując charaktery oparte na miłości, szacunku i solidarności. Nasza kadra nauczycielska angażuje się w tworzenie atmosfery zrozumienia i wsparcia, a każdy dzień w naszej szkole to okazja do odkrywania tajemnic wiedzy i wiary. Jesteśmy dumni z tego, że możemy być przewodnikiem w podróży edukacyjnej, ukierunkowanej na rozwój integralny każdego ucznia, zgodnie z zasadami chrześcijańskimi.

school

Edukacja
Domowa

Edukacja domowa to wyjątkowy proces edukacji, w którym rodzina staje się centrum nauki i rozwoju. Dzięki elastycznemu harmonogramowi i indywidualnemu podejściu, rodzice mogą dostosować proces nauki do zainteresowań i talentów swoich dzieci. To stwarza niepowtarzalną okazję do eksploracji różnych dziedzin i rozwijania pasji. Bazując na bogatym doświadczeniu z Chrześcijańskiej edukacji stacjonarnej, wspieramy rozwój, dajemy narzędzia edukacyjne oraz podkreślamy budowanie człowieka w oparciu o takie wartości jak: miłość, szacunek, zaufanie i współpraca. Spójna etyka i moralność zarówno w domu, jak i w szkole, dają silny fundament dla przyszłego życia i przyczyniają się do holistycznego rozwoju zarówno w sferze fizycznej, społecznej, intelektualnej, jak i emocjonalnoduchowej. Dzięki temu podejściu uczniowie mogą lepiej zrozumieć siebie, świat co przygotuje ich do życia w pełnego wartości i odpowiedzialności za siebie i innych.  

school

Chrześcijańska Edukacja
im. Króla Dawida

Szkolenie chrześcijańskiej kadry nauczycielskiej to proces, w którym wiara i wiedza splatają się, tworząc inspirujące otoczenie edukacyjne. Dążymy do rozwijania umiejętności pedagogicznych, jednocześnie kierując uwagę na wartości chrześcijańskie jako fundament etyki nauczycielskiej. Uczy naszych nauczycieli, aby nie tylko przekazywali wiedzę, ale także byli przewodnikami duchowymi, inspirującymi uczniów do wzrostu zarówno intelektualnego, jak i duchowego. Nasze szkolenie chrześcijańskiej kadry nauczycielskiej to nie tylko doskonalenie umiejętności dydaktycznych, ale również budowanie mocnych fundamentów wartości chrześcijańskich w procesie nauczania i wychowania. Jesteśmy przekonani, że ta ścieżka edukacyjna przyczyni się do kształtowania nie tylko mądrych, ale również etycznych liderów.

Poznaj naszą ofertę!

Warto podkreślić, że wszystkie wymienione zajęcia, takie jak edukacja przedszkolna, język angielski, rytmika, ceramika czy outdoor education, są integralną częścią naszej standardowej oferty edukacyjnej.

Wszystkie te fascynujące aktywności są zawarte w ogólnym czesnym, co oznacza, że rozwój dziecka w ramach tych programów nie niesie dodatkowych kosztów dla rodziców.

Edukacja Przedszkolna

Edukacja przedszkolna zgodna z podstawą programową wychowania przedszkolnego, dostosowana do potrzeb każdego dziecka.

Godziny Otwarcia

Przedszkole czynne w dogodnych godzinach od 7:30 do 17:00, zapewniając elastyczność dla rodziców.

Język Angielski

Język angielski jako integralna część oferty edukacyjnej, prowadzone zajęcia przez ciocię Zhannę z wykorzystaniem metody TPR.

Rytmika

Zajęcia umuzykalniające prowadzone przez ciocię Anię, rozwijające pasję do muzyki, tańca i ruchu scenicznego.

Ceramika

Zajęcia twórcze z gliną pod opieką cioci Eli, kształtujące motorykę małą i rozwijające wyobraźnię.

Ruch Rozwijający

Zajęcia ruchowe według metodyki Weroniki Sherborne, prowadzone przez ciocię Gosię, psycholożkę wspierającą rozwój świadomości ciała.

Działania Plastyczne

Zajęcia plastyczne, przygotowanie do startu szkolnego, elementy dwujęzyczności, i sensoplastyka jako integralne elementy oferty edukacyjnej.

Outdoor Education

To czas na eksperymentowanie, odkrywanie, i eksplorowanie przestrzeni, co umożliwia dzieciom naukę analizowania danych i wyciągania wniosków w naturalny sposób.

Laboraki®

Zajęcia eksperymentalne prowadzone przez ciocię Martę, rozbudzające kreatywność i ciekawość dzieci w atmosferze laboratorium.

Gimnastyka Korekcyjna

Zajęcia ruchowe po angielsku, mające na celu prawidłowy rozwój postawy ciała, prowadzone w języku angielskim.

Logopedia

Indywidualne zajęcia logopedyczne z ciocią Emilą dla dzieci potrzebujących dodatkowego wsparcia w obszarze rozwoju.

Opieka Psychologiczna

Opieka psychologa – cioci Gosi, dbającej o dobrostan naszych milusińskich, integrująca aspekt psychologiczny z procesem edukacji przedszkolnej.

Poznaj przebieg naszej rekrutacji!

Proces rekrutacji do naszego liceum to nie tylko formalność, lecz również wyjątkowa okazja do nawiązania partnerskiej relacji między szkołą a rodziną. Stawiamy na otwartość i zaufanie, tworząc atmosferę, w której obie strony mogą lepiej zrozumieć swoje oczekiwania i wartości. Naszym celem jest nie tylko wybór optymalnego miejsca edukacji dla ucznia, ale także znalezienie wspólnego mianownika między misją liceum a filozofią rodzin. Wierzymy, że ta współpraca i transparentna komunikacja są kluczowe dla stworzenia warunków sprzyjających pełnemu rozwojowi każdego ucznia.

1. Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszym przedszkolnym sekretariatem: 61 870 17 88 lub sekretariat@dawid.edu.pl. Nasz zespół jest gotów odpowiedzieć na wszelkie pytania, udzielić informacji o naszej ofercie edukacyjnej oraz pomoże w procesie zapisów. Jesteśmy dostępni, aby zapewnić Państwu pełne wsparcie i uczynić każdy krok związany z naszym przedszkolem łatwym i przyjemnym.

Zachęcamy do pobrania formularza zgłoszeniowego. Wypełnienie wniosku to pierwszy krok w dołączeniu do naszej przedszkolnej rodziny, a nasz zespół jest dostępny, aby udzielić wszelkich niezbędnych informacji i asystować w procesie aplikacji.

2. Test z j. angielskiego

Proces rekrutacji rozpoczynamy od testu z języka angielskiego, który jest głównym językiem obcym w naszej szkole. Poziom znajomoście angielskiego jest kluczowa, ponieważ od razu mamy możliwość przypisania ucznia do odpowiedniej grupy. Część naszych aktywności lekcyjnych odbywa się właśnie w tym języku, umożliwiając naszym uczniom poszerzenie swoich horyzontów oraz rozwój w międzynarodowym środowisku. Dzięki temu, już od pierwszych kroków w naszej szkole, nasi uczniowie mają okazję skutecznie doskonalić swoje umiejętności językowe i przygotowywać się do przyszłych wyzwań, włączając się w globalną społeczność.

3. Spotkanie rekrutacyjne

Serdecznie zapraszamy do spotkania z naszym zespołem rekrutacyjnym. To wyjątkowa okazja, aby razem ocenić, czy nasza szkoła będzie odpowiednim miejscem by odpowiedzieć na potrzeby wchodzącego w dorosłość młodego człowieka – naszego potencjalnego ucznia/uczennicy. W trakcie spotkania będziemy mieli okazję porozmawiać o wszelkich istotnych kwestiach i odpowiedzieć na Wasze pytania.

Dla nas rozmowa z uczniem oraz rodzicami jest kluczowym momentem, by uzgodnić wspólne wartości i przekonania oraz zapewnić, że Wasze oczekiwania pokrywają się z naszym podejściem do edukacji. Zależy nam na budowaniu partnerskich relacji z Rodzicami, dlatego zachęcamy do skorzystania z tej okazji i dołączenia do naszej szkolnej społeczności.

4. Podpisz dokumenty

Po udanym spotkaniu rekrutacyjnym oraz uzyskaniu z końcem miesiąca informacji o jej pozytywnym wyniku, czas podjąć decyzję, że chcecie być z nami –  podpiszcie umowę i gotowe!

Witamy Was serdecznie na pokładzie naszej licealnej społeczności.

Cieszymy się, że dołączacie do nas i jesteśmy gotowi na wspólne zdobywanie wiedzy, kształtowanie charakteru i działania!.

Poznaj przebieg naszej rekrutacji!

Proces rekrutacji do naszego liceum to nie tylko formalność, lecz również wyjątkowa okazja do nawiązania partnerskiej relacji między szkołą a rodziną. Stawiamy na otwartość i zaufanie, tworząc atmosferę, w której obie strony mogą lepiej zrozumieć swoje oczekiwania i wartości. Naszym celem jest nie tylko wybór optymalnego miejsca edukacji dla ucznia, ale także znalezienie wspólnego mianownika między misją liceum a filozofią rodzin. Wierzymy, że ta współpraca i transparentna komunikacja są kluczowe dla stworzenia warunków sprzyjających pełnemu rozwojowi każdego ucznia.

Pliki do pobrania

Wzór umowy

Pobierz aktualną wersję umowy ze szkołą. Jest ona niezbędna do zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Siatka godzin

Pobierz aktualną wersję siatki godzin obowiązujący w danym roku szkolnym.

Statut szkoły i WSE

Zapoznaj się ze statutem Chrześcijańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Dawida, a także naszego organu prowadzącego – Wielkopolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego.

Wzór mundurka i logo

Pobierz wzór mundurka i ubrań obowiązujących w szkole, a także logo szkoły w formatach umożliwiających np. haft.

Kontakt

Drodzy rodzice! Jesteście ciekawi, co nas wyróżnia? Chcecie dowiedzieć się więcej o naszym liceum? Nie wahajcie się skontaktować z nami! Jesteśmy tu, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania, rozwiać wątpliwości i podzielić się informacjami na temat naszej szkoły. Razem możemy stworzyć inspirujące środowisko nauki dla Waszego dziecka. Czekamy na Wasz telefon lub e-mail. Dołączcie do naszej społeczności już dziś!

Sekretariat pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00

location_on
Chrześcijańskie Placówki im. Króla Dawida

ul. H. Cegielskiego 1, 61-862 Poznań

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field

Poznaj nasze media społecznościowe!

Instagram
Instagram
TikTok
Instagram
keyboard_arrow_up
en_USEnglish