Edukacja DomowaOd początku swojego istnienia każda z naszych placówek (wygaszone gimnazjum, przedszkole, szkoła podstawowa i liceum) wspiera również rodziny, które zdecydowały się 
na prowadzenie edukacji domowej. Przeprowadzamy egzaminy dla uczniów, wspieramy proces edukacyjny, zapraszamy na zajęcia dodatkowe, konkursy i różne spotkania. Widząc, jak na przestrzeni ostatnich lat wzrasta w Polsce liczba rodzin, które decydują się na taką formę nauki dla dzieci, chcemy wspierać ich w tej ważnej decyzji, dzieląc się doświadczeniem oraz  programem pracy.

Dostrzegamy liczne korzyści płynące z edukacji domowej. Do tych najważniejszych zaliczyć możemy:

- więcej czasu spędzanego z rodziną;
- więcej czasu na rozwijanie szczególnych umiejętności i pasji np. muzycznych, artystycznych czy sportowych,
- mniej presji edukacyjnej dla dziecka i rodziców oraz możliwość dostosowania tempa pracy do indywidualnych potrzeb,
- koncentracja na tym, co ważne w danym momencie rozwoju,
- egzaminy roczne oswajają dzieci i młodzież z systemem nauki charakterystycznym 
dla szkolnictwa wyższego,
- dzieci uczestniczące w projektach koncertowych lub zgrupowaniach sportowych nie muszą przeżywać stresu związanego z nadrabianiem zaległości i zaliczaniem sprawdzianów, 
na których byli nieobecni,
- świetnie sprawdza się u dzieci wybitnie uzdolnionych (nasi uczniowie z trybu domowego niejednokrotnie sięgali po tytuł laureata w różnych konkursach, m. in. w tych organizowanych przez Kuratorium Oświaty),
- dzieci borykające się do tej pory z fobiami szkolnymi mają czas na nadrabianie zaległości sprzed lat i zgłębianie materiału bez stresu,
- większa otwartość dzieci wynikająca z atmosfery akceptacji;

Edukatorom domowym proponujemy:

- profesjonalną opiekę kierownika ds. edukacji domowej,
- egzaminy w przyjaznej atmosferze,
- serwis dla rodziców i uczniów zawierający niezbędne informacje związane z procesem nauki,
- e-mailowy kontakt z nauczycielami,
- możliwość dogodnego rozplanowania egzaminów,
- organizowanie dla uczniów wartościowych konkursów i olimpiad przedmiotowych;
- możliwość udziału w ciekawych zajęciach dodatkowych,
- dostęp do podręczników finansowanych w ramach programu MEN dla uczniów szkoły podstawowej;

Pod skrzydłami naszych placówek edukację domową podejmują również dzieci 
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla dzieci tych ustalany jest – wspólnie 
z rodzicami – indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, którego realizację finansują nasze placówki.

Rekrutacja

Rekrutacja w naszych placówkach odbywa się w cyklu całorocznym. Oznacza to, 
że wystarczy skontaktować się z nami i umówić na spotkanie, abyśmy mogli rozpocząć proces rekrutacyjny w dogodnym dla Państwa terminie. Po decyzji z Państwa i naszej strony, po spełnieniu wymaganych prawnie formalności oraz po podpisaniu umowy dziecko może od razu rozpocząć edukację. Zapraszamy do kontaktu z panią Natalią Wąsik. 
Telefon: 575 670 679, e-mail: natalia.wasik@dawid.edu.pl

Krok 1

Prosimy Państwa o złożenie wniosku zgłoszeniowego z ankietą o uczniu (jako załączniki - jeśli dotyczy: świadectwo promocyjne ostatniej ukończonej klasy lub dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły).

Krok 2

Ponadto prosimy o złożenie wniosku do dyrektora o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą//obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 
poza przedszkolem (zawierającymi wymagane ustawowo oświadczenia). Do tych dokumentów należy dołączyć opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Krok 3

Umawiają się Państwo na indywidualne spotkanie, podczas którego przedstawiamy wizję Placówek im. Króla Dawida, wartości, najważniejsze informacje związane z edukacją domową, a także odpowiadamy na Państwa pytania.

Krok 4

Finalny krok stanowi decyzja dyrektora.

UWAGA: więcej informacji dot. naboru do liceum znajdziecie Państwo w zakładce dotyczącej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Dawida.
Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka do placówki. Następnie kontaktujemy się z Państwem i umawiamy na podpisanie umowy oraz zakończenie niezbędnych formalności.


Chrześcijańskie Placówki im. Króla Dawida
ul. H. Cegielskiego 1
61-862 Poznań
tel. 61 870 17 88
E-mail: sekretariat@dawid.edu.pl
Podmiot prowadzący:
Wielkopolskie Stowarzyszenie Edukacyjne
Os. Wichrowe Wzgórze 10/17
61- 674 Poznań
REGON  300265090
NIP 972 11 36 800